Wszystkie artykuły w kategorii: "Informacje"

Polecane artykuły:

Jeden cel ale obligatoryj(...)

Zbigniew Kamieński zastępca dyrektora Departament Energetyki Ministerstwo Gospodarki Rada Europejska na swoich posiedzeniach 8 i 9 marca 2007 r. przesądziła, że Unia Europejska w 2020 r. powinna osiągnąć 20-procentowy udział energii ze źródeł odnawialnych w bilansie energii pierwotnej. Po wielu dyskusjach państwa członkowskie postanowiły, że cel ten będzie miał charakter obligatoryjny. Oczywiście 20-procentowy wymóg dotyczy Unii Europejskiej jako całoś(...)
»

Zmiany w ustawie o odpada(...)

Sejm uchwalił 20 lipca br. ustawy wprowadzające zmiany do Ustawy z 14 grudnia 2012 r. o odpadach (DzU z 2018 r. poz. 992, ze zm.). W poprzednich miesiącach omówiono zmiany dotyczące przepisów o produktach ubocznych, transporcie i magazynowaniu odpadów. Szereg zmian odnosi się jednak także do zezwoleń na gospodarowanie odpadami, czyli zezwoleń na zbieranie i przetwarzanie odpadów oraz zezwoleń łączących oba rodzaje działań. Przyjęte ustawy, poddane analizie: (...)
»