Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Odpady z przemysłu mięsne(...)

Unia Europejska w 1997 r. wprowadziła zakaz wykorzystywania mączek mięsno-kostnych w żywieniu zwierząt rzeźnych. Przepis ten spowodował pojawienie się ogromnych problemów z zagospodarowaniem dużych ilości odpadów powstających w trakcie uboju zwierząt rzeźnych i przetwórstwie mięsa, które wcześniej stanowiły surowiec do produkcji mączek mięsno-kostnych. Brak prawidłowego zagospodarowania tych odpadów może stanowić istotne zagrożenie środowisk(...)
»

Z pragmatycznym introwert(...)

W przedsiębiorstwach związanych z ochroną środowiska istotna jest dobra komunikacja między pracownikami o różnych typach osobowości. To klucz do podniesienia efektywności wszelkich wspólnych działań. Jaka jest recepta na pragmatycznego introwertyka? Wrodzona predyspozycja – ta żądza, niepochamowana potrzeba gromadzenia wiedzy, uczenia się, weryfikacji i analizy danych – jest cechą charakterystyczną dla pragmatycznego introwertyka. Skrupulatny i efe(...)
»