Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Postęp technologii cienko(...)

Moduły fotowoltaiczne (PV) wytwarzanych współcześnie konwerterów światła słonecznego oparte są głównie na krzemie. Aż ponad 90% światowej produkcji technologii PV bazuje na tym ogólnie dostępnym surowcu. Wynika to przede wszystkim z tego, że krzem jest drugim pod względem występowania pierwiastkiem w skorupie ziemskiej, ale nie w czystej postaci. Najpowszechniej pozyskiwany jest z piasku, zawierającego duże ilości krzemionki (SiO2(...)
»

Informator świat(...)

Domy z niedopałków papierosów Naukowcy z Royal Melbourne Institute of Technology (RMIT), australijskiej uczelni wyższej z siedzibą w Melbourne, twierdzą, że cegły, do produkcji których wykorzystano dodatek 1% niedopałków papierosów, mogą pomóc w rozwiązaniu globalnego problemu zagospodarowania tych odpadów. Biodegradacja niedopałków trwa wiele lat, a ponadto zawierają one metale ciężkie, takie jak arsen, chrom, nikiel i kadm, które mogą przedostać się do gleby i sy(...)
»