Kategorie artykułów

Reklama

Polecane artykuły:

Ryzyko w transakcjach PPP(...)

Najbardziej kosztowny i najmniej przewidywalny składnik przedsięwzięć gospodarczych, a w szczególności wysoko nakładowych inwestycji w infrastrukturę, to ryzyko. W ustawie Prawo zamówień publicznych pojęcie „ryzyko” pojawiło się niedawno i występuje tylko raz. Czy ryzyko jest zatem pomijanym i niedocenianym czynnikiem w transakcjach? Ryzyko jako nieodłączna część i kryterium wyboru partnera występuje jedynie w ustawie o partnerstwie publiczno-prywatnym oraz w ustawi(...)
»

10/90 - i bardzo dobrze!(...)

Niedawno podczas rozmowy pewien profesor zauważył, że choć ze źródeł odnawialnych „możemy mieć góra 10% energii”, to poświęconych jest im aż 90% konferencji, sympozjów itp. Ponieważ mocno „siedzę w temacie”, otrzymuję wiele zaproszeń i często „bywam”, wystarczyła więc chwila refleksji, abym mogła przyznać, że jest to spostrzeżenie słuszne. Oczywiście nie chodzi tu o procentową precyzję, lecz o wyeksponowanie proporcji. Albo ujmując to jak w biznesie: o zwrócen(...)
»