Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Produkcja biokomponentów (...)

Wielokrotnie na spotkaniach organizowanych przez Krajową Izbą Biopaliw oraz w indywidualnych rozmowach prowadzonych z firmami zrzeszonymi w Izbie poruszana była tematyka problemów, z którymi borykają się przedsiębiorstwa w kontaktach z przedstawicielami urzędów celnych. Trudności dotyczą zazwyczaj różnic w interpretacjach poszczególnych aktów prawnych przez właściwe urzędy celne lub skarbowe. Jedną z głośniejszych spraw było zagadnienie naliczania VAT przez podmioty zajmujące się tłoczeniem (...)
»

Rozdrabnianie biomasy dla(...)

Rozwój technologii sprawia, że w nowoczesnej biogazowni już nie mierzy się cząstek biomasy w centymetrach, czy nawet milimetrach, ale w mikronach! Uzyskanie wysokiej wydajności procesu fermentacji beztlenowej wymaga odpowiedniego przygotowania substratu. Im większa powierzchnia cząstek poddawanych rozkładowi mikrobiologicznemu, tym głębszy proces rozkładu, a co za tym idzie – większa wydajność bioga(...)
»