Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Perspektywy rozwoju morsk(...)

Zwiększenie niezależności energetycznej UE oraz zmniejszenie poziomu emisji CO2 jest jednym z podstawowych celów europejskiej polityki energetycznej. Ważne narzędzie realizacji tej polityki, stosowane indywidualnie przez kraje członkowskie UE, to wsparcie rozwoju źródeł odnawialnych, w tym wiatrowych. Na koniec 2013 r. moc źródeł wiatrowych w krajach UE wyniosła 117,3 GW, przy czym przeważająca większość to farmy lądowe. W ostatnich latach jednak coraz ba(...)
»

Jak zarządzać nowoczesnym(...)

Za nami pierwsza edycja konferencji pt. „Zarządzanie nowoczesnym przedsiębiorstwem wodociągowo-kanalizacyjnym”, na którą firma Abrys zaprosiła prezesów z branży wodno-ściekowej do malowniczej Białki Tatrzańskiej. Konferencja, która odbywała się w dniach 26-27 listopada 2015 r., rozpoczęła się od wystąpienia dr. Jędrzeja Bujnego, który opowiedział o nowych uwarunkowaniach prawnych dla przedsiębiorstw wod-kan. Uczestnicy uzyskali informację na temat implementacji dyre(...)
»