Wszystkie artykuły w kategorii: "Od redakcji"

Polecane artykuły:

Plan bezpieczeństwa wodne(...)

W ostatnim czasie dyskusja na temat planów bezpieczeństwa wodnego (PBW) zatacza coraz szersze kręgi, jednak brakuje jednoznacznego podejścia do tej kwestii ze strony zarówno organów regulacyjnych, jak i przedsiębiorstw wodociągowych. Te pierwsze wskazują na konieczność współpracy przy opracowaniu i wdrażaniu PBW pomiędzy wszystkimi stronami zaangażowanymi w cykl zaopatrzenia w wodę, czyli zarządami gospodarki wodnej i służbami hydrogeologicznymi jako odpowiedzialnym(...)
»

Przestrzeń w planowaniu r(...)

Od początku polskich zmian ustrojowych konsekwentnie demontowany jest system planowania przestrzennego. Dzieje się to w imię fałszywie pojmowanych interesów publicznych lub wadliwych interpretacji co do źródeł barier w procesach budowlanych. Uruchomione w patologicznym systemie prawnym gry interesów, powiązane ze spekulacjami na rynku nieruchomości, zawłaszczeniem przestrzeni i przejmowaniem w całości renty gruntowej przez sektor prywatny osiągają wielkie rozmiary, (...)
»