Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Spalanie i współspalanie (...)

Aspekt właściwego, zgodnego ze standardami prawa wspólnotowego, zagospodarowania komunalnych osadów ściekowych nabiera w naszym kraju coraz bardziej istotnego znaczenia. Powszechna staje się świadomość, że współcześnie rozumiany proces oczyszczania ścieków powinien być zintegrowany z rozwiązaniem problemu zagospodarowania osadów ściekowych stanowiących produkt tego procesu. Stąd, obok działań zmierzających do uporządkowania gospodarki wodno-ściekowej, podejmuje się szereg przed(...)
»

Spółki rewitalizacyjne sz(...)

Ostatecznie ustawa o rewitalizacji weszła w życie 18 listopada, czyli po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Ustaw (DzU z 2015 r. poz. 1777). Nie pozostaje zatem nic innego jak tylko odetchnąć z ulgą, bowiem przyjęte w niej rozwiązania stanowią ogromną szansę dla miast i gmin w całej Polsce. Rewitalizacja nowym zadaniem własnym gminy Podstawowym założeniem ustawy o rewitalizacji (dalej: u.r.) jest rozszerzenie katalogu zadań własnych gminy. Z(...)
»