Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Wdrożenie Systemu Zarządz(...)

Polskie Sieci Elektroenergetyczne od lat prowadzą działania w obszarze szeroko rozumianego zrównoważonego rozwoju. W ramach tego procesu za uzasadnione uznano opracowanie dedykowanej strategii optymalizacji zużycia energii elektrycznej. W tym celu sformułowano Program Poprawy Efektywności Energetycznej, którego istotnym elementem jest przygotowanie i certyfikacja wg normy PN EN ISO 50001:2011 Systemu Zarządzania Energią (SZE) w siedzibie spółki w Konstancinie-Jezior(...)
»

Konsolidacja organizacji (...)

O potrzebie większej konsolidacji organizacji samorządowych wokół najbardziej palących problemów komunalnych, związanych z jakością usług świadczonych mieszkańcom i codziennym funkcjonowaniem przedsiębiorstw komunalnych, mówiło się już od dawna. Zdaniem wielu samorządowców, tylko silne, dobrze i prężnie współpracujące organizacje i związki mają realne szanse, by wpływać na kształt przyszłych rozwiązań ustawodawczych i modelowych w gospodarce komunalnej – w tym również w gospodarowaniu odpa(...)
»