Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Minimalny Polityczny Pozi(...)

Każda zmiana w obszarze eksploatacji powinna zostać odniesiona zarówno do osiąganego przez nią nowego – z założenia bardziej efektywnego – poziomu wycieków, jak i do ukrytego potencjału tkwiącego w eksploatowanej sieci. Ten bieżący potencjał strat wody, do którego możemy się zbliżyć, usuwając wycieki, nazwano Minimalnym Politycznym Poziomem Wycieków (MPPW). Nazwa ta pochodzi od polityki przedsiębiorstwa wodociągowego, które w określony sposób (a więc za pomocą urządze(...)
»

Nie należy oczekiwać powr(...)

U.W. W jakim zakresie rolnictwo zaangażowane jest w rozwój energetyki odnawialnej? Realizacja ambitnych celów klimatycznych Unii Europejskiej wymaga podjęcia przez kraje członkowskie wysiłków w wielu obszarach, w tym również rozwoju wszystkich odnawialnych źródeł energii. W ocenie MRiRW wymaga to ścisłego powiązania unijnych polityk, w tym polityki środowiskowej, energetycznej, rolnej, handlowej i finansowej. Dotychczasowe do(...)
»