Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Martwy przepis?(...)

Projekt rozporządzenia Ministra Gospodarki w sprawie kryteriów oraz procedur dopuszczenia odpadów do składowania na składowisku odpadów danego typu zakłada przesunięcie wejścia w życie załącznika 4a aż o trzy lata. Oznacza to, że do końca 2015 r. tzw. frakcja palna odpadów nadal będzie mogła być kierowana na składowiska. Jakie korzyści wynikają z tej propozycji, a jakie kryją się tu zagrożenia?  Dariusz Matlak, prezes Zarządu Polskiej I(...)
»

Opłata produktowa a Konst(...)

Wzorem dotychczasowych ustaw środowiskowych, opartych na zasadzie rozszerzonej odpowiedzialności producenta za produkt, w ustawie o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym1 jako sposób realizacji celów ustawowych związanych z ochroną środowiska ponownie wybrano instrumenty finansowo-prawne, a mianowicie opłatę produktową. Rozdział 10 tej ustawy dotyczy w całości opłaty produktowej. Według art. 64 ust. 2 wprowadzający sprzęt i organizacja odzysku, którzy nie osią(...)
»