Wszystkie artykuły w kategorii: "Prawo - zarządzanie"

Polecane artykuły:

Metan z biogazu – nowe p(...)

  Biometan może okazać się w przyszłości jednym z najbardziej pożądanych odnawialnych źródeł zasilających pojazdy samochodowe.   Można go wykorzystać nie tylko do wytwarzania energii elektrycznej i cieplnej, ale również do zasilania sieci dystrybucyjnej gazu ziemnego i jako paliwo samochodowe. Osiągana dzięki temu niezależność energetyczna od paliw kopalnych, ograniczenie emisji zanieczyszczeń i hałasu sprawiają, że paliwo to z(...)
»

Olej rzepakowy w energety(...)

Biorąc pod uwagę technologię uprawy ziarna rzepaku i produkcji oleju oraz niską zawartość pierwiastka S i N założono, że może on stanowić istotny czynnik obniżający emisję SO2 i NOx, przy spalaniu oleju roślinnego w mieszaninie z olejami ropopochodnymi. Badania własności fizykochemicznych oleju rzepakowego oraz jego mieszanin z mazutem wykazały, że powstałe mieszaniny są stabilne fizycznie i chemicznie, a także mogą spełniać wszystkie wymogi stawiane paliwom(...)
»