Wszystkie artykuły w kategorii: "Od redakcji"

Polecane artykuły:

Bezpieczeństwo i ochrona (...)

System gospodarki odpadami komunalnymi obowiązujący w Krakowie uchodzi za jeden z najlepiej zorganizowanych wśród dużych miast w Polsce, a przez ekspertów uznawany jest za modelowy. Zastosowane w nim technologie, rozwiązania projektowe i utrzymywane standardy eksploatacji zapewniają bezpieczeństwo dla ludzi i ochronę środowiska naturalnego. Początki Miejskiego Przedsiębiorstwa Oczyszczania Spółka z o.o. w Krakowie sięgają roku 1866, kiedy to władze (...)
»

Dziesiąta edycja Forum Cz(...)

  W sierpniu 2001 r. Sejm przyjął dokument pn. „Strategia rozwoju energetyki odnawialnej”, dając tym samym sygnał, że nadszedł czas na podjęcie działań w kierunku rozwoju energetyki odnawialnej. Przyjęte w Strategii zobowiązania to: 7,5% w 2010 r. i 14% w 2020 r. udziału odnawialnych źródeł energii (OZE) w bilansie energetycznym kraju. Był to zarazem sygnał dla firmy Abrys do powołania samodzielnego pisma, które dotyczyłoby tej temat(...)
»