Wszystkie artykuły w kategorii: "Od redakcji"

Polecane artykuły:

Informator(...)

Czas na inwestycje Zimowa aura nie zniechęciła inwestorów do podpisywania umów o pożyczki i dotacje oraz kontraktów z wykonawcami robót w obszarze gospodarki wodno-ściekowej. I tak na wiosnę ruszą prace budowlane, które mają na celu udrożnienie koryt i kanałów oraz poprawienie przepustowości przepływu na Odrze. Modernizacja Wrocławskiego Węzła Wodnego pochłonie ok. 1,4 mld zł. Inne przedsięwzięcia w zakresie gospodarki wodno-ściekowej(...)
»

Że tak powiem(...)

Napoleon, kładąc kres „buntowi i bezhołowiu”, w trosce o jednolitość i sprawność Francji, wprowadził zasadę nominacji całego organizmu gminnego, tzn. mera i członków rady gminy, a z administracji gminnej zrobił najniższe jednostki administracji państwowej - całkowicie zcentralizowanej i zhierarchizowanej. Państwo miało być monolitem, zarządzanym jednoosobowo i bez dyskusji. Zasady zawarte w pierwszej konstytucji Republiki Francuskiej stały się jednak wzorem dla całej Europy (z w(...)
»