Wszystkie artykuły w kategorii: "Od redakcji"

Polecane artykuły:

Blaski i cienie odpadowej(...)

Choć minął już niemal miesiąc od przyjęcia przez Sejm nowej ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, to jednak ostateczny jej kształt nie jest jeszcze znany. Mimo to w branży odpadowej trwają dyskusje, które wskazują na wady i zalety tej nowelizacji. Jakie szanse i zagrożenia niosą za sobą wprowadzone do ustawy przepisy i kto będzie największym beneficjentem tych zmian?   Violetta Sartanowicz, Edward Ziemski, Przedsiębiorstwo Gospoda(...)
»

Strategie zielonych miast(...)

Ochrona środowiska i zasobów naturalnych to wyzwanie cywilizacyjne, które coraz silniej wpływa na sposoby zarządzania przestrzenią. Miasta, jako centra rozwoju gospodarczego uczestniczące w globalnej rywalizacji, coraz intensywniej inwestują w jakość środowiska. Znajduje to swoje odzwierciedlenie m.in. w dokumentach strategicznych i programowych, takich jak KartyzAalborg, Oslo i Sztokholmu, Nowa Karta Ateńska: Wizja miast XXI w. i kilku innych. Pojęcie(...)
»