Wszystkie artykuły w kategorii: "Od redakcji"

Polecane artykuły:

Przez pryzmat gminnej kas(...)

Nasze myślenie o gospodarce odpadami wynika nie tylko z potrzeby ochrony środowiska, ale także – a może przede wszystkim – z obowiązującego prawa. Prawo uległo zasadniczej zmianie, w związku z tym kilka słów o tym, czego te przepisy od nas obecnie wymagają. A obowiązków do wypełniania jest coraz więcej – co do tego nikt już chyba nie ma wątpliwości. Oto kilka wybranych regulacji, które mają lub będą miały wpływ na planowanie zakład&oacut(...)
»

Obsługa klienta i utrzyma(...)

O standardach charakteryzujących poziom usług wodociągowo-kanalizacyjnych więcej informacji można znaleźć w obowiązujących przepisach prawnych niż w podręcznikach branżowych. Stosowne wymagania dotyczące poziomu usług świadczonych przez przedsiębiorstwa mogą być ustalane w ustawach oraz aktach prawa wydawanych zgodnie z ich przepisami oraz w regulaminie dostarczania wody i odprowadzania ścieków, uchwalanym przez radę gminy jako akt prawa miejscowego. W praktyce w liczn(...)
»