Wszystkie artykuły w kategorii: "Od redakcji"

Polecane artykuły:

System zbiórki i przetwar(...)

Seminarium - Salon Recyklingu POLEKO 2005 Ustawa o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym weszła w życie 21 października 2005 r. Jej celem jest dalsza poprawa standardów ochrony środowiska poprzez zapobieganie powstawaniu odpadów zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (ang. Waste Electrical and Electronic Equipment – WEEE), ich selektywną zbiórkę, odzysk i recykling. Jednak od ustawy do praktyki droga jest jeszcze (...)
»

Insektycydy i preparaty o(...)

W przypadku zwalczania owadów uciążliwych najczęściej stosowane są preparaty biobójcze, które skierowane są przeciwko postaciom dorosłym. Zasadniczo przeznaczone są one do stosowania wewnątrz pomieszczeń, a jedynie wybiórczo i w szczególnych przypadkach – na zewnątrz nich. Wyjątek stanowią preparaty na bazie białkowych toksyn bakteryjnych, przeznaczonych do zwalczania larw komarów i meszek, które wprowadza się do środowiska wodnego.(...)
»