Wszystkie artykuły w kategorii: "Ochrona i pielęgnacja"

Polecane artykuły:

Metodyki referencyjne w o(...)

Wśród zasad rządzących ochroną środowiska najrzadziej chyba omawiana jest zasada stosowania metodyk referencyjnych, podana w art. 12 ustawy Prawo ochrony środowiska. Zgodnie z art. 12 ustawy Prawo ochrony środowiska (dalej: P.o.ś., DzU z 2017 r., poz. 519), podmioty korzystające ze środowiska oraz organy administracji są obowiązane do stosowania metodyk referencyjnych, jeżeli zostały takie określone na podstawie ustawy. Zasada stosowania metodyk re(...)
»

Świadectwa pochodzenia - (...)

W przypadku nowych instytucji prawnych, zwłaszcza dotyczących skomplikowanych dziedzin, dopiero zderzenie przepisu prawnego z rzeczywistością ukazuje jego przydatność dla osiągnięcia celów, które postawił prawodawca. Wraz z wprowadzeniem do polskiego systemu prawnego świadectw pochodzenia (ŚP) pojawiło się kilka problemów natury praktycznej i interpretacyjnej. Kolejna nowelizacja ustawy Prawo energetyczne (P.e.)1 miała usprawnić system gwarancji pochodzenia. Jednak war(...)
»