Wszystkie artykuły w kategorii: "Kształtowanie przestrzeni"

Polecane artykuły:

Ilu pracowników?(...)

- czyli BHP przy robotach na sieci kanalizacyjnej Roman Ćwiertnia Tomasz Ćwiertnia Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z 1 października 1993 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy eksploatacji, remontach oraz konserwacji sieci kanalizacyjnych, prace w kanałach ściekowych powinny być prowadzone w sposób zapewniający bezpieczeństwo i higienę pracy, przewidziany w projekcie organizacji robót lub w zakładowej instrukcji techn(...)
»