Wszystkie artykuły w kategorii: "Kształtowanie przestrzeni"

Polecane artykuły:

Zmiana ról w samorządzie (...)

Wiele zadań samorządów będą niedługo wykonywały organizacje pozarządowe. Fundacje, stowarzyszenia czy nawet grupy nieformalne i osoby fizyczne, a nie, jak dotąd, jednostki samorządu terytorialnego, zajmą się nie tylko sportem i kulturą, ale też opieką społeczną i służbą zdrowia. Po zdobyciu doświadczenia fundacje, stowarzyszenia itd. mogą przejąć część zadań zlecanych samorządom przez administrację rządową. Co istotne, będą je realizowały lepiej i taniej. Tak wygląd(...)
»

Podnieść świadomość ekolo(...)

„Regionalny system gospodarki odpadami komunalnymi w Polsce” – taką nazwę nosi projekt szkoleniowy dla administracji samorządowej, który wystartował 1 października br. Jego autorem i realizatorem jest Ogólnopolskie Stowarzyszenie Komunalnych Związków Gmin (OSKZG). Obecnie Stowarzyszenie współpracuje z 35 związkami międzygminnymi z całego kraju. Swoim zasięgiem obejmuje ponad 300 polskich gmin (ok. 5,5 mln mieszkańców).(...)
»