Wszystkie artykuły w kategorii: "Kształtowanie przestrzeni"

Polecane artykuły:

Impas czy nowe otwarcie?(...)

Analiza założeń i przyszłych uwarunkowań europejskiej polityki klimatycznej w kontekście aktualnej sytuacji politycznej i ekonomicznej to główny temat konferencji, która odbyła się 23 kwietnia br. w Warszawie. Polska nie jest przeciwna polityce klimatycznej, a KE jest otwarta na propozycje – podkreślali uczestnicy konferencji, pt. „Impas czy nowe otwarcie? Przyszłość polityki klimatycznej UE”. Wydarzenie zostało zorganizowane przez demosEUR(...)
»

Ochrona drzew w planie mi(...)

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego jako powszechnie obowiązujący przepis prawa wpływa na wydawane na późniejszym etapie inwestycyjnym decyzje administracyjne, dlatego bardzo ważne jest określenie, czy jego ustalenia odnoszące się do drzew rzeczywiście gwarantują ich ochronę, a jednocześnie – jak wpływają na możliwości zagospodarowania terenu. Ochrona zieleni jest istotnym elementem kształtowania przestrzeni w procedurach planistycznych. Zapisy odnoszące (...)
»