Inwestycje

wydany w Zieleń Miejska – 2011-2
  DRUKUJ

 

Krępkowice dla najmłodszych
Nowy plac zabaw zostanie wybudowany w Krępkowicach. Zadania tego podejmie się firma Petk z Lęborka. W zakres robót wchodzi położenie bezpiecznej nawierzchni pod elementami placu, wysiew trawy, budowa ogrodzenia z siatki oraz montaż urządzeń zabawowych. Na planowanym placu zabaw staną: karuzela tarczowa z siedziskiem, podwójna huśtawka łańcuchowa, wieża z dachem dwuspadowym, ślizgiem z blachy nierdzewnej oraz z drabinką krzyżakową. Na terenie placu postawione zostaną również: tablica informacyjna oraz ławki parkowe z oparciem. Zakończenie prac przewidziane jest na koniec maja br. Inwestycja będzie kosztowała ok. 30 tys. zł.
 
Pobrzeże Wisły
W ramach projektu pn. „Wykorzystanie walorów rzeki Wisły w celu budowy wspólnego produktu turystycznego przez Kazimierz Dolny, Puławy i Janowiec zostanie zagospodarowany teren pobrzeża Wisły w Puławach”. Przetarg na wykonanie tego zadania wygrały przedsiębiorstwa: Budimer oraz Chembud z Puław. W skład przewidzianych zadań wchodzą: budowa ciągu pieszo-rowerowego z pressbetonu o długości 1200 m, a także zagospodarowanie terenu zielenią. Wzdłuż tej ścieżki zostanie zainstalowane oświetlenie parkowe oraz elementy małej architektury, takie jak: ławki, kosze na śmieci, murki oporowe, trap wejściowy i słupy żelbetowe. Ponadto umocnione zostaną skarpy nabrzeża. Koszt przedsięwzięcia to ponad 5 mln zł. Prace potrwają do końca października br. Inwestycja dofinansowana jest z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.
 
Syrenie Stawy w Szczecinie
Kolejnym etapem działań, w wyniku których w Szczecinie ma powstać Ogród Botaniczny, jest oczyszczenie Syrenich Stawów. Wykonanie tego zadania zostało powierzone przedsiębiorstwu Rusiecki ze Szczecina. Prace obejmują m.in.: opróżnienie zbiorników z wody oraz usunięcie osadu z dna. Przy tym przewidywana ilość osadów do usunięcia to 6650 m3. Ponadto w ramach inwestycji zostanie wykonana przebudowa i budowa rowów, przepustów oraz urządzeń regulacyjnych i wylotów. Prace mają potrwać do maja br. Koszt zadania wynosi 2,4 mln zł. Syrenie Stawy to cztery naturalne zbiorniki wodne, które są malowniczo usytuowane i wkomponowane w bogaty drzewostan.
 
Pałac i zabytkowy park
Rewaloryzacja Zespołu Pałacowo-Parkowego im. Fryderyka Chopina w Sannikach to projekt dofinansowany z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013. W przetargu na wykonanie tego zadania najkorzystniejszą ofertę złożyła firma Winnicki z Sochaczewa. W skład przewidzianych prac wchodzą roboty budowlane, prace renowacyjne i konserwacyjne pałacu oraz oranżerii. W ramach inwestycji, zostanie odrestaurowany park, w którym powstaną nowe drogi, boiska oraz aleje parkowe. Przeprowadzone zostaną także nasadzenia roślin: drzew, krzewów, pnączy oraz bylin. W parku pojawią się również nowe ławki i kosze na śmieci. Prace rewaloryzacyjne mają potrwać do 10 grudnia br. Szacowany koszt zadania wynosi 4,7 mln zł.
 
Nasadzenia w Raciborzu
Rozstrzygnięto przetarg na zagospodarowanie terenu Zaczarowanego Ogrodu w Arboretum Bramy Morawskiej w Raciborzu. W ramach przetargu wykonane zostaną nasadzenia kolekcji roślinnych. Najkorzystniejszą ofertę złożyło przedsiębiorstwo Melkad z miejscowości Łańce. W zakres przewidzianych robót wchodzą: wyznaczenie miejsc do nowych nasadzeń, oczyszczenie przestrzeni z resztek roślinnych, usunięcie roślin inwazyjnych oraz wykonanie prac ogrodniczych: przekopanie gruntu i nawożenie gleby. Do zadań należy także nasadzenie drzew i krzewów, w tym żywopłotowych, obsadzenie kwietników bylinami oraz wykonanie ogrodzenia i roczna pielęgnacja nasadzeń. Prace potrwają do 14 grudnia br. Wartość inwestycji wynosi ok. 450 tys. zł.
 
Nowy Park Jordanowski
W Kietrzu powstaną miejsca rekreacji i zabaw dla dzieci. Przetarg na budowę Parku Jordanowskiego Czterech Żywiołów wygrał Zakład Usługowo-Handlowy Kamila Dudy z Kietrza. Zadania w ramach inwestycji obejmują: wyburzenie znajdujących się na tym terenie obiektów, budowa amfiteatru, zielonej szkoły oraz fontanny. Ponadto wykonane zostaną alejki parkowe z ławkami i ogrodzenie. W miejscu tym zostaną przeprowadzone także nasadzenia zieleni. Prace przy Parku Jordanowskim mają potrwać do końca grudnia br. Koszt inwestycji to ok. 700 tys. zł.
 
Ten artykuł jest dostępny dla wszystkich

Z prenumeratą cyfrową lub papierową uzyskasz
bezpłatny dostęp do wszystkich treści.

Sprawdź ofertę prenumeraty

Zaloguj się  |  Prenumerujesz? – otrzymaj dostęp

comments powered by Disqus