Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Odpady tworzyw sztucznych(...)

  Odpady tworzyw sztucznych po reformie 2013 r. W połowie 2013 r. zaczęło obowiązywać nowe prawo odpadowe, które dało nadzieję na stworzenie efektywnego systemu zagospodarowania odpadów komunalnych, obejmującego wszystkich mieszkańców gmin. Ponadto miało służyć wyeliminowaniu dzikich wysypisk, a biznesowi umożliwić planowanie inwestycji. Jednak już na początkowych etapach wdrażania reformy pojawiły się pewne nieprawidłowośc(...)
»

Takie będą Rzeczypospolit(...)

W ubiegłym roku w drugiej połowie grudnia miały miejsce dwa wydarzenia istotne dla przyszłych działań w gospodarce odpadami. Jedno z nich to sfinalizowanie działań legislacyjnych w zakresie tzw. Ustawy czyszczącej. Rzecz bardzo ważna pod względem treści utworzonego prawa i niezmiernie ciekawa ze względu na przebieg i sposób jego uchwalania. Drugie wydarzenie miało miejsce w Brukseli trzy dni później i było to przyjęcie Decyzji Rady Europy dotyczącej bardzo ważnego uzupełnienia legislacyjnego (...)
»