Kategorie artykułów

Reklama

Polecane artykuły:

Natura 2000 – fakty(...)

- na marginiesie artykułu p. Radosława Gawlika „Natura 2000 – marnowana szansa!” (PK 05/2004) List do redakcji Pan R. Gawlik odsądził od czci i wiary Ministerstwo Środowiska w związku z jego, jakoby „fatalną&#8221(...)
»

Ustawa o zużytym e-sprzęc(...)

Pierwszym aktem prawnym określającym ogólne obowiązki w zakresie zagospodarowywania zużytego sprzętu, które powinny być przyjęte na terenie Unii Europejskiej, była dyrektywa 2002/96/WE w sprawie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Dyrektywa ta obliguje państwa członkowskie do osiągnięcia poziomu zbierania zużytego sprzętu pochodzącego z gospodarstw domowych w ilości nie mniejszej niż 4 kg/mieszkańca rocznie. Wyznaczony poziom powinien być osiągnięty do 31 grudnia 20(...)
»