Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Pollu znaczy zanieczyszcz(...)

Koniec roku to czas, w którym odbywają się jedne z największych imprez wystawienniczych z dziedziny ochrony środowiska. W Polsce są to Targi POLEKO, natomiast w Europie do grona najważniejszych należy organizowany we Francji POLLUTEC Horyzonty. Targi te odbywają się co roku, na przemian w Paryżu i Lyonie. Tegoroczna edycja, zorganizowana pod hasłem „Dzisiejsza wystawa dla rozwiązania jutrzejszych problemów ochrony środowiska i energetyki”, odbywać się będzie w sto(...)
»

Słownik angielsko-polski(...)

chemical incineration works - works for the destruction by burning of wastes produced in the course of organic chemical reactions which occur during the manufacture of materials for fabrication of plastic and fibres · Zakład spalania odpadów chemical oxygen demand (COD) - a measure of the total amount of chemically oxidisable material present in liquid · Chemiczne zapotrzebowanie tlenu chemical sludge - sludge obtai(...)
»