Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Zmiany w Prawie energetyc(...)

Przyczyny uchwalenia ustawy z 2 kwietnia 2004 r., która nowelizuje ustawy Prawo energetyczne i Prawo ochrony środowiska były co najmniej dwie – obawa, że wykonanie wskaźników referencyjnych dla Polski (7,5% energii zielonej w bilansie energetycznym w 2010 r.) nie będzie możliwe bez modyfikacji niektórych elementów polskiego systemu wsparcia oraz obowiązek, jako członka UE, wdrożenia poprzez nasz system prawny postanowień Dyrektywy 2001/77/EC o promocji energii elektrycznej wytwarzanej w(...)
»

EKOLAURY(...)

Rada Polskiej Izby Ekologii ogłosiła konkurs o „EKOLAURY Polskiej Izby Ekologii”. Konkurs skierowany jest do przedsiębiorców, którzy osiągnęli szczególne wyniki w dziedzinie ochrony środowiska. Laureatem konkursu może być przedsiębiorca prowadzący działalność na terytorium Polski, a przedmiotem konkursu są nowatorskie i wysoce efektywne ekologicznie rozwiązania techniczne i techn(...)
»