Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Zwolnienia podatkowe &#82(...)

Zwolnienia podatkowe prowadzą do zachwiania równowagi pomiędzy przedsiębiorcami mogącymi korzystać z ulg a przedsiębiorcami niekorzystającymi z tego przywileju. Unia Europejska bardzo uważnie przygląda się każdej regulacji prawnej wprowadzanej przez kraje członkowskie. Ma to w różnych sektorach gospodarczych zapobiec monopolizacji, która zagraża rozwojowi małych i średnich przedsiębiorstw. Powstało kilka aktów prawnych regulujących ingerencję państwa w gospodarkę wolnorynkową w (...)
»

Energetyka rozproszona ja(...)

Koncepcja elektroenergetyki opartej na centralnej elektrowni autorstwa Thomasa Edisona okazała się jedną z najbardziej trafnych idei w historii ludzkości. Była ona urzeczywistniana w większości obszarów świata technicznie rozwijających się, przez większą część dwudziestego wieku. System ten bazował na dużych zawodowych elektrowniach oraz nieodzownej rozległej i potężnej sieci przesyłowej. Niezależnie od systemu gospodarczo-politycznego w obszarze wytwarzania i przesyłu energii narodził się i (...)
»