Kategorie artykułów

Reklama

Polecane artykuły:

Cofnięcie zezwolenia(...)

W artykule omówiono kwestię cofnięcia zezwolenia na prowadzenie zbiorowego zaopatrzenia w wodę lub zbiorowego odprowadzania ścieków. Podjęcie działalności w zakresie zbiorowego zaopatrzenie w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków, zgodnie z przepisami Ustawy z 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (dalej jako u.z.z.w.z.o.ś.)1, wymaga uzyskania zezwolenia wydawanego przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta)(...)
»

Nie abstrakcja, lecz aksj(...)

Odpowiadając na list do redakcji p. Tomasza Ucińskiego, zatytułowany „Wyższy stopień abstrakcji”, chciałbym przede wszystkim stwierdzić, że nigdy nie było moim zamiarem „narzucenie agresywnej retoryki” w stosunku do samej KIGO czy jej członków ani też stwierdzenie, że „my” jesteśmy najlepsi, że „my” mamy receptę na racjonalną gospodarkę. Ale też, by z wyższego stopnia abstrakcji dokonać stopniowej konkretyzacji, odpowiadam, że demagogią w stanie cz(...)
»