Wszystkie artykuły w kategorii: "Rośliny"

Polecane artykuły:

Zalesianie gruntów jako e(...)

Beata Raszka, Krzysztof Kasprzak Ustawa o lasach1 jednoznacznie podaje, że powiększanie zasobów leśnych następuje w wyniku zalesiania gruntów oraz podwyższania produkcyjności lasu w sposób określony w planie urządzenia lasu (art. 14). Do zalesiania mogą być przeznaczone nieużytki, grunty rolne nieprzydatne do produkcji rolnej oraz inne grunty, np. położone przy źródliskach rzek lub potoków, na wododziałach, wzdłuż brzegów rzek oraz na obrzeżach jezior i zbiorników(...)
»

Odpady alternatywą dla wę(...)

Wytyczne Unii Europejskiej w kwestii polityki energetycznej zakładają stopniowe zmniejszanie dominacji węgla w Polsce. Ciepłownictwo systemowe, w blisko 75% oparte na węglu, bierze pod uwagę również alternatywne źródła ciepła. Czy w przyszłości odpady mogą choć w części zastąpić węgiel? Jak się okazuje śmieci mogą być łakomym kąskiem dla ciepłownictwa. Możliwość skojarzonego wytworzenia 18 MW mocy cieplnej i 5 MW mocy elektrycznej daje 100 tys. ton spalanych odpadó(...)
»