Wszystkie artykuły w kategorii: "Projekty i realizacje"

Polecane artykuły:

Zarządzanie wodomierzami(...)

Zgodnie z przepisami ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków1,2, podstawą naliczania opłat za wodę i ścieki są odczyty ilości dostarczanej wody, dokonywane przez wodomierze na przyłączach dostarczających wodę z sieci do instalacji domowych. Obowiązek zakupu, instalowania, utrzymania w należytym stanie technicznym, okresowej legalizacji, wymiany oraz dokonywania odczytów należy do przedsiębiorstwa wod-kan. Realizując ten obowiązek, przedsiębiorstwo w(...)
»

Ile kosztuje system kaucy(...)

Smutnym jest fakt, iż w sytuacji wzrostu poparcia dla systemów kaucyjnych w Europie, Ministerstwo Środowiska w Polsce odkłada na półkę sprawdzony model gwarantujący wysokie poziomy zbiórki oraz najwyższej klasy recykling materiałowy. Powodem takiego stanu rzeczy jest analiza kosztów wprowadzenia systemu kaucyjnego w Polsce, będąca kluczowym elementem opracowania wykonanego przez firmę Deloitte. Organizacja Reloop Platform, we współpracy z firmą doradczą Eunomia, mającą wieloletnie d(...)
»