Wszystkie artykuły w kategorii: "Prawo - zarządzanie"

Polecane artykuły:

Polska racja stanu(...)

Ministerstwo Budownictwa (nie Ministerstwo Środowiska! – to „polski paradoks”) zapowiada wniesienie do Sejmu projektu ustawy, która zreformowałaby polski system gospodarki odpadami komunalnymi na wzór powszechnego systemu obecnego w krajach unijnych. W systemie takim to gmina – jako podmiot zarządzający całokształtem zadań utrzymania czystości na terenie gminy – zbiera opłaty od mieszkańców i decyduje w ramach tych opłat o kierunkach i sposobach zago(...)
»

Złota kula u nogi(...)

Z Bartoszem Kubickim, prezesem Elektrorecyklingu rozmawia Katarzyna Błachowicz, z-ca redaktora naczelnego miesięcznika „Recykling”. Zajmuje się Pan ZSEE dłużej niż istnieje sama branża, która oficjalnie funkcjonuje od 2005 r., kiedy uchwalono ustawę o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym. Wtedy tworzył się rynek. Dekadę później powinniśmy mieć system gospodarowania elektroodpadami. Czy udało się to os(...)
»