Wszystkie artykuły w kategorii: "Od redakcji"

Polecane artykuły:

Krajowa Izba Gospodarki O(...)

Obradował Zarząd KIGO 31 maja br. w Warszawie odbyło się kolejne spotkanie władz Izby. Dyrektor Biura, Krystyna Kordzińska poinformowała o zakończeniu jej rejestracji, nadaniu numeru REGON oraz podpisaniu umowy na prowadzenie konta. Zarząd Izby wyznaczył koordynatorów tych komisji, które do tej pory ich nie miały. Koordynatorem Komisji ds. pozyskiwania funduszy krajowych i unijnych oraz współpracy międzynarodowej został Marian Janas, dyrektor ZOiGO „MZO” Ostrów Wielkopolsk(...)
»

Jeszcze w zielone gramy…(...)

Rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów wywołuje szereg wątpliwości, dotyczących przede wszystkim sposobu postępowania z odpadami zielonymi. Minister środowiska, wydając owe rozporządzenie, nie uwzględnił zgłaszanych przez samorządowców postulatów, dotyczących m.in. braku spójności przepisów ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w zakresie zbierania i zagospodarowania niektórych(...)
»