Wszystkie artykuły w kategorii: "Kształtowanie przestrzeni"

Polecane artykuły:

Odzysk i recykling opakow(...)

Ustawowo określone poziomy odzysku i recyklingu opakowań szklanych zobowiązują producentów, operatorów oraz recyklerów do wspólnych działań na rzecz ochrony środowiska. Najpopularniejszą metodą odzysku odpadów opakowaniowych ze szkła jest selektywna zbiórka, którą organizują zarządy gminne i miejskie. Firmy komunalne pełnią funkcję operatorów systemu i świadczą usługę zbiórki na rzecz samorządów, ale jednocześnie same prowadzą indywidualny odzysk odpadów opakowaniowych. Odpady sz(...)
»

Współczesne modele biznes(...)

  Zmienność strategiczna otoczenia wewnętrznego i zewnętrznego przedsiębiorstwa kształtuje nowy wymiar dynamiki konkurowania współcześnie zarządzanych przedsiębiorstw. Nowe systemy wartości, postawy etyczne, umiejętność przetrwania w gospodarce opartej na wiedzy oraz pracy w sieciach to dzisiejsze wyzwania stojące przed menedżerami XXI w.   Tematyka nowoczesnych metod, koncepcji i modeli zarządzania została poruszona podczas drugiej k(...)
»