Wszystkie artykuły w kategorii: "Architekt krajobrazu"

Polecane artykuły:

Nowy instrument planowani(...)

W dniu 5 lipca 2018 r. Sejm uchwalił ustawę o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących (Dz. U. z 7 sierpnia 2018 r., poz. 1496). Ustawa określa zasady oraz procedury przygotowania i realizacji inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących, a także standardy ich lokalizacji i realizacji.   Ustawa ma być narzędziem umożliwiającym redukcję deficytu mieszkań i doprowadzenie do sytuacji, w której podstawowe paramet(...)
»

Nowości w Krakowie – unij(...)

Prawie 5 km nowej kanalizacji sanitarnej, nowoczesne zbiorniki wodociągowe, likwidacja przydomowych szamb, a co za ty idzie – podniesienie standardu i komfortu życia mieszkańców Krakowa, to cele, które zostały już osiągnięte w ramach prowadzonej przez Wodociągi Krakowskie inwestycji. Te działania zostały zrealizowane w ramach projektu pn. „Gospodarka wodno-ściekowa w Krakowie – Etap III”, który otrzymał wsparcie ze środków Unii Europejskiej. MPWiK w Krakowie już od (...)
»