Kategorie artykułów

Reklama

Polecane artykuły:

Wyższa efektywność energ(...)

W pierwszych dniach kwietnia w Krakowie odbyła się 8. Doroczna Konferencja Energie-Cites „Zrównoważone zarządzanie energią w miejskich budynkach i systemach”. Energie-Cites formalnie ukonstytuowało się w 1994 r., jako stowarzyszenie kilku gmin Unii Europejskiej. Obecnie swoim zasięgiem obejmuje ponad 20 europejskich krajów (ok. 100 gmin). W tym samym roku powstała Polska Sieć „Energie Cites”, zr(...)
»

Przegląd prawa(...)

Wybrane wyroki i postanowienia sądowe, omówienie, zapowiedzi i komentarze do projektów nowych aktów prawnych dotyczących ochrony środowiska i związanych z gospodarką komunalną. Prosto z wokandy Odpłatność za dodatkowe usługi świadczone przez gminę w zakresie odbierania odpadów komunalnych Rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK-N.4131.111.12.2016.RB Wojewody Dolnośląskiego z 29 lipca 2016 r., Dz. Urz. Woj. Dolnośląskiego poz. 3810.(...)
»