Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Nowe puf(dotk)nięcie (...)

Recykling art ma obecnie rozmaite oblicza i swym zakresem obejmuje często zupełnie odmienne zjawiska. Termin ten pojawia się bowiem nie tylko przy okazji projektów artystycznych, sztuki użytkowej czy edukacji ekologicznej, ale również w literaturze i szeroko rozumianej kulturze. Pojęcie recyklingu wiąże się często z takimi zagadnieniam(...)
»

Stowarzyszenie „Zachodnio(...)

Jak ważna jest woda w przyrodzie i w życiu człowieka – wie każdy. Jej ogromne znaczenie uświadamiamy sobie najczęściej wtedy, gdy odkręcamy kran i... brak wody paraliżuje naszą codzienność. Uzdatnianie wody pitnej, sprawna jej dostawa, odprowadzenie oraz oczyszczanie ścieków to w XXI w. podstawowe wymogi cywilizacyjne, bez spełnienia których mało kto mógłby funkcjonować. Aby każdy z nas mógł korzystać z bogactwa natury, jakim jest woda, musi istnieć tzw. system wodo(...)
»