Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Od redakcji(...)

Mija kolejny rok, ważny ze względu na zmiany, które zaplanowane i wypracowane teraz, zadziałają i zaprocentują w roku następnym. W czerwcu większość głosujących Polaków wyraziła zgodę, aby nasz kraj od maja przyszłego roku czerpał zyski i ponosił koszty uczestnictwa w najpopularniejszej na kontynencie europejskim organizacji polityczno-gospodarczej. Czas pokaże, czy w związku z tym więcej pieniędzy uda się uzyskać, czy raczej będziemy musieli dopłacać do unijn(...)
»

Rola spółki celowej w par(...)

Spółka celowa lub spółka specjalnego przeznaczenia jest podmiotem obrotu gospodarczego i tworem prawnym, powoływanym przez partnera prywatnego lub podmiot publiczny bądź też wspólnie przez strony umowy o partnerstwie publiczno-prywatnym (PPP) dla realizacji przedmiotu umowy. W zależności od celu powołania spółki pełni ona określone funkcje w danym przedsięwzięciu. Ustawa z 19 grudnia 2008 r. o partnerstwie publiczno-prywatnym dop(...)
»