Kategorie artykułów

Reklama

Polecane artykuły:

Kalendarium(...)

22-24.10.2013, Chorzów-Dąbrowa Górnicza X Jubileuszowa Międzynarodowa Konferencja „Termiczne przekształcanie odpadów – od planów do realizacji” Organizator: Abrys Info: 61 655 81 21, m.chlasta@abrys.pl, www.abrys.pl   23-24.10.2013, Sosnowiec Targi Gospodarki Odpadami, Recyklingu i Technik Komunalnych EKOWASTE Organiza(...)
»

Substancje zubożające war(...)

W latach siedemdziesiątych ubiegłego wieku naukowcy udowodnili, że za niszczenie warstwy ozonowej odpowiadają emitowane do atmosfery niektóre gazy chlorowcopochodne. Zaczęto określać je mianem substancji zubożających warstwę ozonową SZWO (ang. ODS – ozone depleting substances). Czas życia cząsteczek SZWO wynosi dla chlorofluorowęglowodorów (CFCs) od 100 do 400 lat, a 1 cząsteczka SZWO może zniszczyć do 100 tys. cząsteczek ozonu, co oznacza og(...)
»