Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

O.O.(...)

Niniejszy tekst został sprowokowany relacją z debaty poświęconej organizacjom odzysku („Organizacje odzysku – potrzeba czy problem?” – „Recykling” 3/2012). Prawie trzy strony teksu! I, według mnie, żadnego pożytku. Ale po kolei, bo jak dowodzi wiernie cytowana dyskusja (w większości autoryzowana), nawet zarządzający organizacjami odzysku mają kłopot ze zrozumieniem swojej roli.   System odzysku(...)
»

Projekt „Oddaj elektroodp(...)

Kampania „Oddaj elektroodpady w dobre miejsce” jest realizowana w ramach projektu „Elektroodpady w dobre miejsce – ogólnopolska kampania informacyjno-edukacyjna na temat poprawnego postępowania ze zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym (ZSEE)”. Projekt zajął I miejsce w ogłoszonym w 2012 r. przez Narodowy Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) pierwszym konkursie w dziedzinie Edukacja ekologiczna w kategorii II „Zbieranie, segregacja (...)
»