Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Kiedy nastąpi paraliż?(...)

Zasady ustrojowe samorządu gminnego zostały tak skonstruowane, że w sytuacji, gdy wybrany w wyborach bezpośrednich wójt lub burmistrz nie posiada w radzie gminy popierającej jego zamierzenia większości, może dojść do wzajemnego blokowania inicjatyw obu stron, a tym samym do częściowego paraliżu działalności samorządu. Z podobnym zjawiskiem możemy mieć do czynienia także w sytuacji odwrotnej, gdy szefa organu wykonawczego popiera większość radnych, jednak ich partykularne inte(...)
»

Jak rozliczać koszty utrz(...)

Wysoka sprawność techniczna pracy sieci wodociągowych i kanalizacyjnych, sieci kanalizacji deszczowych, pompowni wody, przepompowni ścieków, obiektów sieciowych i urządzeń im towarzyszących wymaga z jednej strony odpowiednich inwestycji, a z drugiej – odpowiedniej organizacji utrzymania ruchu w przedsiębiorstwie wod-kan. Tym samym przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne będzie ponosić koszty tego procesu. Następnie należy je odpowiednio rozliczyć na zbiorowe zaop(...)
»