Wszystkie artykuły w kategorii: "W strefie zieleni"

Polecane artykuły:

Pojazdy wycofane z eksplo(...)

Rozszerzona odpowiedzialność producenta jest wprowadzana w Polsce w coraz większej liczbie gałęzi gospodarki. Regulacje te obejmą również pojazdy wycofane z eksploatacji. W grudniu ubiegłego roku Komisja Europejska przedstawiła pakiet rozwiązań strategicznych, których zastosowanie ma umożliwić stworzenie we wszystkich państwach członkowskich, w stosunkowo nieodległej perspektywie czasowej, gospodarki o obiegu zamkniętym. Przedstawiona koncepcja w pewnym uproszc(...)
»

Korzyści z drzew na teren(...)

  Gdy patrzymy na drzewa, które ubogacają zielenią betonową architekturę miast, nie zdajemy sobie sprawy, że mamy do czynienia z najbardziej twórczymi organizmami na świecie, które potrzebują do życia tylko energii ze słońca, dwutlenku węgla z powietrza oraz wody z solami mineralnych z gleby, przemieniając je, przy użyciu chlorofilu, w życiodajne węglowodany. W wyniku tych procesów 90% masy drzew jest budowane z gazów atmosferycznych (woda (...)
»