Wszystkie artykuły w kategorii: "Projekty i realizacje"

Polecane artykuły:

Autorecykling w edukacji(...)

Człowiek, mniej lub bardziej świadomie, degraduje środowisko, burząc tym samym podstawy własnego życia. Dlatego należy podejmować działania edukacyjne we wszystkich typach placówek oświatowych, by ukształtować proekologiczną mentalność społeczeństwa. Celem ma być pogłębianie świadomości ekologicznej rozumianej jako odpowiedzialność człowieka za stan przyrody, która wynika z rzetelnej wiedzy o niej i determinacji do jej zachowania w stanie pierwotnym. J(...)
»

Wspieranie edukacji ekolo(...)

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie udziela pożyczek i dotacji na podstawie umowy zawartej z podmiotem realizującym zadania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej, w tym na zadania z zakresu edukacji ekologicznej oraz propagowania działań proekologicznych i zasady zrównoważonego rozwoju. "Pieśni i tańce Sądecczyzny(...)
»