Wszystkie artykuły w kategorii: "Prawo - zarządzanie"

Polecane artykuły:

Kontakty ze społecznością(...)

Elżbieta Olędzka-Koprowska Oddanie do użytku inwestycji komunalnej nie powinno oznaczać ograniczenia kontaktów ze społecznością lokalną. Mieszkańcy są nadal zainteresowani otrzymywaniem istotnych informacji na temat funkcjonowania nowo otwartego zakładu. Dotychczasowy udział obywateli w procesie decyzyjnym powinien zostać uzupełniony nowym strategicznym programem komunikacji, którego celem nadrzędnym będzie rozbudowa pozainstytucjonalnych struktur dialogu i współp(...)
»

Rynek energetyki wiatrowe(...)

Mieszkańcy Holandii od wieków korzystali z daru natury jakim jest wiatr. Przez wiele lat doskonalili umiejętność przekształcenia groźnych sił natury w życiodajną energię. Jednym z symboli tego malowniczego nizinnego europejskiego państwa do dzisiaj jest drewniany, czteroramienny wiatrak. Współczesny rynek energetyki wiatrowej to już nie drewniane mas(...)
»