Wszystkie artykuły w kategorii: "Kształtowanie przestrzeni"


  1. Przestrzeń niebanalna Czytaj

     Agnieszka Sikorska-Kwasieborska

     Michał Kwasieborski


  2. Bariery psychologiczne i fizyczne w zoo Czytaj

     Robert Zubkiewicz


Polecane artykuły:

Architektura krajobrazu(...)

Jakie są pespektywy zawodu architekta krajobrazu w Polsce? Jaką posiadamy spuściznę w tej dziedzinie architektury oraz co się dzieje w branży i do czego zmierzają dążyć jej przedstawiciele? Odpowiedzi na te pytania można było znaleźć podczas jubileuszowego zjazdu polskich architektów krajobrazu. Architektura krajobrazu jest sztuką projektowania i budowania krajobrazu w skali regionu, miasta, obszaru wiejskiego oraz w sk(...)
»

Krajowe Forum Spółek Wodn(...)

Spółki wodne mają na terenie Polski długą tradycję. Pierwsze tego typu organizacje zajmowały się zadaniami z zakresu gospodarki wodnej już w połowie XIX w., oczywiście w zakresie ówcześnie realizowanym. Ustawa wodna z 1922 r. wprowadziła pierwsze rozbudowane uregulowania prawne dla spółek wodnych. Kolejne zmiany Prawa wodnego w 1962 r. oraz 1974 r., podążające za rozwojem gospodarki wodno-ściekowej w Polsce, obejmowały nowelizacje upoważniające spółki wodne do coraz(...)
»