Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Papierkowa robota(...)

W latach 80. w Polsce było zaledwie 55 firm celulozowo-papierniczych. Obecnie jest ich blisko 500. Większość z nich (73%) to małe przedsiębiorstwa, zatrudniające nie więcej niż 5 osób. Wytwórcy kartonu i papieru zajmują największą część sektora opakowaniowego, czyli około 30%. Pomimo stagnacji w branży papierniczej na rynkach światowych, w Polsce odnotowuje się systematyczny wzrost pr(...)
»

U progu trójstronnych neg(...)

W październiku br. głównym zadaniem wszystkich komisji Parlamentu Europejskiego (PE), w tym Komisji Środowiska, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności (ENVI), były przesłuchania osób desygnowanych na komisarzy w nowej Komisji Europejskiej Jean-Claude’a Junckera. Odbyło się również spotkanie, na którym omawiane były kwestie nowej żywności oraz organizmów modyfikowanych genetycznie (GMO). Efekt przesłuchania Komisja ENVI przesłuchiwała w sum(...)
»