Kategorie artykułów

Reklama

Polecane artykuły:

O tegorocznych podwyżkach(...)

Henryk Bylka W tym roku zaczynają obowiązywać aż trzy bardzo ważne dla branży wodociągowo-kanalizacyjnej nowe ustawy. Ta najważniejsza - ustawa o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków - weszła w życie 14 stycznia. Przy jej wdrażaniu, tak jak to bywa w postępowaniach wdrożeniowych, pojawią się mniejsze bądź większe problemy organizacyjno-prawne. Swoje pięć minut miały w ostatnich miesiącach ubiegłego roku, w mediach, (...)
»

Opona w chodniku(...)

Według danych statystycznych z instytucji zajmujących się unieszkodliwianiem zużytych opon w Polsce w 2005 r. było ich ok. 140 tys. ton. Z tej ogólnej ilości ok. 80 – 85% podlega unieszkodliwieniu w całości lub w formie granulatu poprzez spalanie energetyczne, głównie w cementowniach. Pozostałe 15% podlega tzw. recyklingowi materiałowemu, czyli przetworzeniu surowca w nowe produkty. W Stanach Zjednoczonych statystyka (wg danych z US EPA – Environmen(...)
»