Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Wykorzystanie biomasy do (...)

Produkcja pelet (granulatu) oparta jest głównie na trocinach pochodzących z przemysłu drzewnego i tartaków. Z technologicznego punktu widzenia dla produkcji i jakości pelet byłoby najkorzystniej, gdyby trociny pochodziły z drewna korowanego i były suche. Jednakże dostępność takiego surowca jest ograniczona, w związku z czym trociny są coraz droższe, a moce produkcyjne istniejących zakładów przetwórczych nie do końca wykorzystane. Dlatego też produkcja pelet staje się coraz koszto(...)
»

Wymogi recyklera złomu(...)

Globalizacja przemysłu metalurgicznego i pozyskiwania złomu, oraz skupienie go w międzynarodowych korporacjach skutkuje tym, że normy branżowe w znacznym stopniu odwołują się do norm europejskich Złom podlega prawnym wymogom i regulacją w ramach Unii Europejskiej. Rozporządzenie Rady Europy nr 333/2011 z 31 marca 2011 r. na mocy dyrektywa 2008/98/WE Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawia kryteria określające, kiedy dany rodzaj złomu przestaje być odpadem. Złom ja(...)
»