Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Światełko w tunelu?(...)

Przeglądając ostatnie doniesienia medialne o zatwierdzeniu przez Komisję Europejską projektów związanych z innowacyjnością gospodarki oraz z rozwojem Polski wschodniej, szczerze ucieszyłem się, że nareszcie zapaliło się jaśniejsze światełko w tunelu problemów związanych z możliwościami absorpcji środków pochodzących z Unii Europejskiej, przeznaczonych na lata 2007-2013. Jest to ogromna kwota, której wielkość z trudnością może sobie wyobrazić nie t(...)
»

Ekologia w biznesie (...)

Przedsiębiorstwa te w 2013 r. podjęły szereg rozmaitych działań, by chronić środowisko. Sporo inicjatyw wymusiło na nich obowiązujące prawo, ale realizowano także takie, które wynikały z rzeczywistej troski o przyrodę. Sfinalizowano przedsięwzięcia zmierzające nie tylko do poprawy stanu środowiska, ale organizowano również spotkania, w ramach których na tematy związane z ochroną środowiska rozmawiano z pracownikami i lokalną społecznością. (...)
»