Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Advocatus... badyli(...)

Przeglądając szpalty miesięcznika „Świat Energii”, łatwo można się zorientować, że sympatyzuje on z energetyką konwencjonalną. A czemuż by nie? Wszak mamy wolność prasy, a energetyka konwencjonalna to temat ważny i ciekawy, obszerny i złożony. Okazuje się jednak, że czasopismo zajmujące się tak poważnymi sprawami znajduje miejsce, aby napomknąć o energetyce alternatywnej. Mało tego – nad wykorzystaniem roślin energetycznych pochylił się ze swej wysokości sam redaktor naczel(...)
»

Zbieranie odpadów przez i(...)

W jakich przypadkach przy zbieraniu odpadów wymagane jest zezwolenie, a kiedy nie jest ono potrzebne? Czy odpady komunalne w obrębie nieruchomości może zbierać bez zezwolenia każdy podmiot? Wokół kwestii zbierania odpadów przez ich wytwórcę pojawia się szereg wątpliwości. Zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 34 ustawy z 2012 r. o odpadach, pod pojęciem zbierania odpadów rozumie się gromadzenie odpadów przed ich transportem do miejsc przetwarzania, w tym wstę(...)
»