Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Ochrona klimatu – stan po(...)

Zmiany klimatu wydają się największym wspólnym wyzwaniem dla ludzkości w najbliższych dziesięcioleciach. Obszar ten stanowi pole doświadczalne w zakresie porozumienia ludzkości w ważnych globalnych sprawach.  13. Konferencja Stron Konwencji Klimatycznej i 3. Konferencja Stron Protokołu z Kioto, które odbyły się w dniach od 1 do 14 grudnia 2007 r., pokazały, iż państwa są w stanie się porozumieć. Jednak porozumienie(...)
»

Skarby na głowie samorząd(...)

Parki – namiastka lasu w mieście – najczęściej postrzegane są jako płuca miasta, miejsca niedzielnych spacerów, ostoja spokoju i przestrzeń odpoczynku dla lokalnej społeczności. Niestety, często zapomina się, że mogą one być także atrakcyjnymi terenami do nauki, zabawy, rekreacji, sportu, turystyki i poznawania historii. Parki kulturowe (PK) można podzielić na pałacowe, zamkowe, dworskie, miejskie, ogrody willowe, ogrody klasztorne i aleje. Na ich obszarach można sp(...)
»