Wszystkie artykuły w kategorii: "Architekt krajobrazu"

Polecane artykuły:

Od Redaktora (...)

Od redaktora Minęło 10 lat od wejścia Polski do Unii Europejskiej. Unijne dyrektywy cały czas oddziałują na zmiany w polskich aktach prawnych, również w tych dotyczących gospodarki odpadami. Od 2013 roku w wyniku „rewolucji śmieciowej” kładzie się większy nacisk m.in. na ograniczanie składowania odpadów biodegradowalnych. Ponadto, musimy segregować, segregować i jeszcze raz segregować – dla dobra naszego środowiska. Z funduszy unijnych popłynął strumień pieniędzy n(...)
»

Okiem praktyka - substrat(...)

W Polsce opieramy się głównie na doświadczeniach niemieckich, które zostały zebrane i opisane przez FLL, tj. Stowarzyszenie Badania, Rozwoju i Kształtowania Krajobrazu, w „Wytycznych do projektowania, wykonywania i pielęgnacji dachów zielonych”. Wytyczne FLL zostały przetłumaczone na język polski i wydane przez Stowarzyszenie DAFA w 2016 r. Na temat substratów dachowych ukazało się także w Polsce kilkanaście publikacji i artykułów, które jednak nie opisują pełnego spektrum zagadnień, szczegól(...)
»