Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

„Ustawa antysmogowa” już (...)

12 listopada 2015 r. weszła w życie nowelizacja ustawy Prawo ochrony środowiska (P.o.ś.), w ramach której znalazły się przepisy nazywane w mediach „antysmogowymi”. Nowelizacja dokonana została Ustawą z 10 września 2015 r. o zmianie ustawy Prawo ochrony środowiska (DzU z 2015 r. poz. 1593), w której zmienionych zostało kilka przepisów ustawy P.o.ś. Określenie „przepisy antysmogowe” odnosi się do zmiany art. 96 ustawy P.o.ś., poza nim zmienionych zostało kilka przepis(...)
»

Problemy z ustalaniem tar(...)

Zasady ustalania taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków nie zmieniły się od 2006 r., pomimo że w tym czasie zmianie uległo otoczenie prawne tej działalności. Samo życie, jak to zwykle bywa, także wyprzedziło obowiązujące dla tej działalności regulacje prawne. Szczegółowe zasady ustalania taryf za usługi zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków aktualnie określa Rozporządzenie Ministra Budownictwa z 28 czerwca(...)
»