Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Nowa dyrektywa ramowa o o(...)

Parlament Europejski uchwalił 17 czerwca 2008 r. rezolucję w sprawie projektu nowej dyrektywy ramowej o odpadach. Otwiera to drogę do ostatecznego przyjęcia projektu przez Radę i jego podpisania, co najprawdopodobniej nastąpi we wrześniu. Dyrektywa powinna zostać transponowana do prawa krajowego w ciągu dwóch lat od jej wejścia w życie. W efekcie zostaną uchylone trzy Dyrektywy: Parlamentu Europejskiego i Rady 2006/12/W(...)
»

Nowości na rynku(...)

Pełna wersja Techniki Komunalnej do pobrania w formacie PDF (...)
»