Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

WSA w sprawie opłat stały(...)

Sposób obliczania opłat za usługi wodne od początku ich obowiązywania wzbudzał wątpliwości. Co ciekawe, w jednym z pierwszych wyroków dotyczących opłaty stałej Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku opowiedział się za wykładnią przepisów korzystną dla przedsiębiorstw wod-kan. Jednym z głównych elementów reformy związanej z uchwaleniem nowego Prawa wodnego było wdrożenie nowego systemu opłat za gospodarowanie wodami. Mowa tutaj o systemie „opłat za usługi wodne”, k(...)
»

Zwrot ku rzece(...)

Od zarania dziejów tereny nadrzeczne były wymarzonym miejscem na zakładanie osad ludzkich. Stanowiły źródło wody i pożywienia, a także umożliwiały wymianę handlową. Te walory sprawiły, że na początku lat 80. XVII w. William Penn zdecydował się na założenie Filadelfii w malowniczym punkcie między rzeką Delaware a jej dopływem Schuylkill. Filadelfia z biegiem lat z małej osady przerodziła się w największe w Ameryce i znane na całym świecie centrum przemysłowo-handlowe. B(...)
»