Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Od redaktora(...)

„Czego Jaś się nie nauczy, tego Jan nie będzie umiał” – to porzekadło, odwołujące się do tzw. mądrości ludowej, słyszymy wielokrotnie w ciągu życia. Kolejnym z tej kategorii jest powiedzenie, iż „człowiek uczy się przez całe życie”. Można by zatem wnioskować, że każdy z nas pozostaje przysłowiowym Jasiem do końca swych dni. Jeśli przyjmiemy wynik takiego „wywodu logicznego” za prawdziwy, należałoby go uznać za podstawę wszelkich programów eduka(...)
»

Aktualizacja WPGO a treść(...)

Aktualizacja wojewódzkich planów gospodarki odpadami komunalnym trwa w najlepsze. Na tym tle pojawia się pytanie o ich relacje do Krajowego Planu Gospodarki Odpadami. O tym, jak istotne są plany gospodarki odpadami komunalnymi, wie każdy podmiot działający na rynku gospodarowania odpadami. Ich treść determinuje możliwość funkcjonowania poszczególnych instalacji przetwarzania odpadów. Świadczy o tym chociażby art. 38a Ustawy z 14 grudnia 2012 r. o odpadach (D(...)
»