Kategorie artykułów

Reklama

Polecane artykuły:

Zastrzeżenia prezesa UOKi(...)

Celem artykułu jest prezentacja wybranych postanowień umów o zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków, zawieranych przez przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjne z odbiorcami. Przy czym wybrane zostały te klauzule umowne, które zakwestionowano podczas kontroli prowadzonych przez prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.   Odpowiedzialność za zawinione przerwy w świadczeniu usług(...)
»

Kanalizacja ciśnieniowa –(...)

W każdej miejscowości powstają różnego rodzaju ścieki, które zawierają dużo trujących związków chemicznych, bakterii i wirusów chorobotwórczych pochodzących od ludzi jak i zwierząt oraz pasożytów przewodu pokarmowego. W okresie średniowiecza nie przywiązywano zbytniej wagi do stanu sanitarnego w miejscowościach. Szczególnie w dużych miastach występowały masowe epidemie, które zabijały tysiące ludzi. Z biegiem czasu człow(...)
»