Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Od redaktora(...)

I dotrwaliśmy. Dotrwaliśmy do końca tego roku, który obfitował w doniesienia o kryzysach, załamaniach i zbrojnych przewrotach w innych krajach. Można by zatem uznać, iż na szczęście w Polsce panował względny spokój. Wprawdzie niektóre oczekiwane zmiany i nowelizacje ustaw ogólnie związanych z recyklingiem nie zostały uchwalone, jednak sfinalizowano prace nad ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Wpłynie ona bezpośrednio na sektor zajmujący się gospo(...)
»

Trafne prognozy(...)

  Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji (RPWiK) w Chrzanowie to beneficjent, który w 2009 r. pomyślnie zakończył wsparty środkami Funduszu Spójności projekt pn. „Gospodarka wodna w Chrzanowie”. Inwestycję zrealizowano na terenie trzech gmin powiatu chrzanowskiego (Chrzanów, Libiąż i Trzebinia).   Składały się na nią przebudowa systemu wodociągowego, wykonanie dodatkowej sieci kanalizacji sa(...)
»