Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Recykling potrzebny w edu(...)

Z Janina Nóżką, dyrektorem Zespołu Szkół Samochodowych i Budowlanych im. Leonarda da Vinci w Głogowie, rozmawia Katarzyna Błachowicz.   Przedsiębiorcom często doskwiera brak pracowników technicznych, operatorów coraz bardziej wyspecjalizowanych urządzeń, w tym użytkowanych na rynku związanym z recyklingiem. Natomiast w Państwa placówce szkoli się uczniów właśnie w zakresie recyklingu. Jak to się zaczęło? Wiedza z zakresu rec(...)
»

Burzliwie o projekcie ust(...)

Rada Ministrów 18 lutego br. przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o bateriach i akumulatorach. Proponowane zmiany mają uporządkować przepisy, a także dostosować je do unijnych wymogów, a więc do dyrektywy 2006/66/WE w sprawie baterii i akumulatorów oraz zużytych baterii i akumulatorów, jak również do rozporządzenia nr 493/2012 dotyczącego obliczania wydajności recyklingu zużytych baterii i akumulatorów. O ocenę projektu nowelizacji redakcja poprosiła przedstawi(...)
»