Kategorie artykułów

Reklama

Polecane artykuły:

Architekt spójnych przeob(...)

Rolą architekta krajobrazu lub ogrodnika jest postrzeganie otoczenia jako miejsca upragnionych metamorfoz. Jedni oczekują przestrzeni tajemniczej, kontemplacyjnej, a drudzy bardziej dostępnej, pełnej pod względem struktury, integrującej elementy w ponadczasową mozaikę architektoniczno-krajobrazową. W przypadku wariacji przestrzennych architekta krajobrazu Giuseppe Lunardiniego łącznikiem między naturą a architekturą zawsze jest sztuka. Dlatego używa on wyjątkowych (...)
»

Drugie życie okręgów prze(...)

Rewitalizacja obiektów i terenów poprzemysłowych były tematami przewodnimi VIII Międzynarodowej Konferencji Naukowej „Innowacyjne rozwiązania rewitalizacji terenów zdegradowanych”, której obrady trwały od 6 do 8 października br. w Ustroniu. W tegorocznej edycji wydarzenia uczestniczyło prawie 100 naukowców i praktyków z Polski oraz Grecji, Niemiec, Pakistanu, Republiki Czeskiej, Słowenii i Wielkiej Brytanii. Znaleźli się wśród nich m.in. przedstawiciele władz lokaln(...)
»