Kategorie artykułów

Reklama

Polecane artykuły:

Modernizacja gospodarki o(...)

Aby zrealizować podstawowe zasady i cele Unii Europejskiej w zakresie polityki ochrony środowiska (zapisane w Traktacie o Unii Europejskiej) i bezpośrednio z nich wynikające zapisy prawa polskiego, miasto Gdańsk opracowało kompleksowe przedsięwzięcie „Modernizacja gospodarki odpadami komunalnymi w Gdańsku”. Zakłada ono całościową, zgodną z BAT (najlepsze dostępne technologie) realizację strategii gospodarki odpadami, uwzględniającą wszystkie wymagania stawiane przez U(...)
»

Przegląd prasy(...)

Water&Wastewater International Volume 17, Issue 2. April 2002 Jaime Staton i Rolando Piaia: „Wielomembranowy układ redukuje użycie chemikaliów w elektrowni w Brazylii” (Multiple membrane system reduces chemical use in Brazilian power plant) Tradycyjnie, produkcja wody zdemineralizowanej (potrzebnej do produkcji pary i wody technologicznej) poprzez wymianę jonową wymaga dużych ilości środków do regeneracji i neutralizacji ścieków.(...)
»