Wszystkie artykuły w kategorii: "W strefie zieleni"

Polecane artykuły:

Milionowe oszczędności(...)

Na krakowskim składowisku oddano do użytku kontenerową kompostownię na odpady zielone o wydajności 6 tys. ton materiału wsadowego rocznie. W ten sposób Kraków realizuje kolejno inwestycje, które spowodują, że miasto będzie miało spójny system gospodarki odpadami. Kompostownia kontenerowa Barycz Krakowskie składowisko Barycz, powstałe w 1974 r.(...)
»

Zawód: urbanista(...)

Rząd przedstawił projekt ustawy o architektach, inżynierach budownictwa oraz urbanistach. Trzy lata po „deregulacji” powraca więc sprawa certyfikowania kwalifikacji urbanistów, tym razem w formule nie samorządu zawodowego, lecz uprawnień państwowych. Jakie umiejętności ma potwierdzać urzędowy egzamin, kim jest urbanista w dzisiejszych czasach oraz kogo i w jakim zakresie należałoby objąć regulacjami? Artykuł 129 projektu określa, że „wykonywanie zawodu urb(...)
»