Wszystkie artykuły w kategorii: "Parki i ogrody"

Polecane artykuły:

Dostęp do informacji o oc(...)

Często próbując uzyskać informacje na temat otaczającego nas środowiska nie jesteśmy pewni, które i w jaki sposób możemy otrzymać. Tymczasem istnieją jak najbardziej prawne podstawy uzyskania informacji o stanie środowiska naturalnego, które mają charakter publiczny. Ogólne przepisy w tym zakresie zawiera Konstytucja RP (DzU Nr 78, poz. 483) a szczegółowy wykaz informacji podlegających udostępnieniu znajduje się w Ustawie z 27 kwietnia 2001 roku – Prawo ochrony środowiska.(...)
»

Międzynarodowe Targi Ek(...)

Poznań po raz piętnasty będzie miejscem spotkania wszystkich, którzy interesują się środowiskiem. Organizatorzy tegorocznej edycji nie bez powodu obrali motto „Ochrona środowiska w Unii Europejskiej – korzyści i wyzwania dla Polski”, bowiem za pół roku Polska będzie pełnoprawnym członkiem Unii Europejskiej. Patronat nad tą największą imprezą ekologiczną w Europie Środkowo-Wschodniej sprawują: Minister Środowiska, Minister Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej (...)
»