Wszystkie artykuły w kategorii: "Ochrona i pielęgnacja"


  1. Inwentaryzacja zieleni Czytaj

     Anna Popów-Nowicka

     Elżbieta Szopińska


Polecane artykuły:

Jak zachęcać do selektyw(...)

Dotychczas zbierane selektywnie frakcje surowcowe: papier, szkło, metale i tworzywa sztuczne stanowią mniej niż 50% strumienia odpadów, nawet po doliczeniu frakcji wielomateriałowej, która jest zbierana wspólnie z tworzywami sztucznymi. Staje się więc oczywiste, że nie jest możliwe osiągnięcie wysokich poziomów recyklingu odpadów bez nowoczesnej selektywnej zbiórki bioodpadów i biorecyklingu. Na pierwszy plan zaczyna wysuwać się pytanie, jak to zrobić. Jak zachęcić mieszkańców do selektywnego(...)
»

Eksploatacja małych pomp (...)

Pojęciem „małe pompy ściekowe” określa się pompy o wydajności kilku l/s, stosowane w indywidualnych rozwiązaniach odprowadzania ścieków bytowych, w niekonwencjonalnych systemach kanalizacji ciśnieniowej – z indywidualnymi pompowniami przydomowymi i grawitacyjno-ciśnieniowej – z lokalnymi pompowniami ścieków. Do grupy „małych pomp” można również zaliczyć pompy stosowane w pompowniach uzupełniających na obrz(...)
»