Wszystkie artykuły w kategorii: "Kształtowanie przestrzeni"

Polecane artykuły:

Podstawy prawne edukacji (...)

W ramach ochrony środowiska unikanie negatywnego wpływu na przyrodę przynosi najlepsze efekty. Dlatego istotną rolę odgrywa świadomość zagrożeń, których źródłem mogą być działania każdego użytkownika środowiska. Obecnie edukacja ekologiczna jest dziedziną, która powinna być rozwijana i rozpowszechniana, gdyż uczy, jak eliminować szkodliwe oddziaływanie na środowisko już u jegoźródeł.   Wuchwale Sejmu Rzeczypospolitej(...)
»

Praktyczne aspekty rozlic(...)

Nowelizacja ustawy Prawo energetyczne od 1 lipca 2007 r. nałożyła na przedsiębiorstwa energetyczne obowiązek wynikający z wymagań dyrektywy Unii Europejskiej w sprawie kogeneracji. Celem podjętych działań jest stworzenie warunków do zrównoważonego rozwoju i zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego poprzez poprawę efektywności energetycznej i rozwój produkcji w układzie kogeneracji o wysokiej sprawności.(...)
»