Wszystkie artykuły w kategorii: "Informacje"

Polecane artykuły:

Przekwalifikowanie zadrze(...)

  Drzewa są bardzo plastycznym elementem środowiska przyrodniczego i w związku z tym wyrastają w różnych miejscach, w szczególności tych o ograniczonej presji człowieka (np. na różnego rodzaju nieużytkach). Warto się temu zjawisku przyjrzeć w kontekście przekwalifikowania zadrzewień na las.   W większości takich przypadków posiadacze nieruchomości podejmują działania zmierzające do usunięcia takich samosiew&(...)
»

Gospodarowanie przestrzen(...)

Najnowszy raport NIK-u, dotyczący systemu gospodarowania przestrzenią gminy jako dobrem publicznym, uwzględniający wyniki kontroli przeprowadzonych w ostatnich sześciu latach w 250 gminach, jednoznacznie wskazuje, że przestrzeń naszego kraju jest wadliwie zarządzana, a istniejący chaos pogarsza jakość życia. Skutkami tej sytuacji są m.in. niekontrolowana urbanizacja, lokalizowanie inwestycji na obszarach zagrożonych powodzią, brak pełnej ochrony zasobów przyrodniczy(...)
»