Wszystkie artykuły w kategorii: "Architekt krajobrazu"

Polecane artykuły:

Ogłoszenia internetowe w (...)

Andrzej Tomana Strach pomyśleć, co może wyniknąć z próby elektronizacji polskiego systemu zamówień publicznych. Wydaje się, że przynajmniej pomysły i zapisy powinny być poddane szerszej dyskusji w gronie fachowców łączących wiedzę i praktykę ze znajomością informatyki użytkowej, na przykład z Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Konsultantów Zamówień Publicznych. Ewolucja systemu zamówień publicznych w stronę elektronizacji jest faktem, który należy ocenić pozytywnie. Tema(...)
»

Opłaty za usługi wodne(...)

Opłaty za usługi wodne Z początkiem ubiegłego roku istotnej zmianie uległ system opłat, do których ponoszenia zobowiązane są podmioty korzystające z określonych usług wodnych. W ponad rocznej praktyce stosowania regulacji odnoszących się do opłat za usługi wodne wyłoniły się liczne problemy interpretacyjne, których próba rozwiania doprowadziła do prezentacji odmiennych stanowisk. Kształtująca się linia orzecznicza prezentuje interpretację(...)
»