Kategorie artykułów

Reklama

Polecane artykuły:

Fitoremediacja a tereny z(...)

Na terenach zurbanizowanych, poprzemysłowych oraz trasach komunikacyjnych niektóre rośliny spełniają niezwykle ważną, do niedawna niedocenianą funkcję usuwania zanieczyszczeń, zarówno z gleby, wody, jak i powietrza. Najczęściej odgrywają one rolę estetyczną, ale także chronią przed hałasem, pochłaniają dwutlenek węgla i wydzielają tlen. Rzadziej mówi się o ich wpływie na utrzymanie wyższej wilgotności powietrza i obniżenie temperatury. Bardzo rzadk(...)
»

Półka z książkami(...)

Biogazownie szansą dla rolnictwa i środowiska dr Alina Kowalczyk-Juśko Pogłębiające się zmiany klimatu i rosnące zanieczyszczenie środowiska sprawiają, że coraz częściej zwraca się uwagę na możliwość wprowadzenia działań ograniczających emisję z niektórych procesów przemysłowych. Jednym z takich procesów jest fermentacja metanowa w biogazowniach rolniczych, wskutek której powstaje biogaz. W publikacji omówiono jego źródła, ze szczególnym uwzględnieniem gazu skład(...)
»