Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Bój na śmieć(...)

Dzikie wysypiska śmieci w lasach i przy drogach, spalanie różnego rodzaju odpadów w piecach czy podrzucanie ich w okolice ogólnodostępnych pojemników – taki obraz polskich gmin nie zmieni się, dopóki nie zacznie być przestrzegane prawo. Na szczęście w wielu miejscowościach wypowiedziano wojnę wszystkim, którzy nie realizują ustawowych obowiązków. Artykuł 10 ust. 1 Ustawy z 29 lipca 2005 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz o zmianie niektórych innych ustaw (DzU nr 175, poz. (...)
»

Gospodarka odpadami w Wej(...)

Wywiad z dyrektorem Zakładu Usług Komunalnych – Henrykiem Skwarło W ciągu ostatnich kilku lat zmieniliście Państwo system gospodarki odpadami. Jak wygląda on obecnie i czy sprawdził się? Początek praktycznych zmian systemu gospodarki odpadami w Wejherowie to rok 1998. Wtedy ustawiono na terenie miasta, zakupione z budżetu gminnego, trójkolorowe pojemniki do zbiórki szkła, makulatury i plastiku. W (...)
»