Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Czy potrafimy posprzątać (...)

Problemy gospodarki odpadami są w naszym kraju, niestety, tematem wciąż jeszcze aktualnym i wymagają natychmiastowego rozwiązania poprzez wprowadzenie sensownych zmian legislacyjnych. Obowiązujące obecnie prawo regulujące gospodarkę odpadam ani nie zabezpiecza naszych zobowiązań unijnych (dotyczących np. poziomów odzysku), ani nie wymusza racjonalnych, ekonomicznie uzasadnionych prośrodowiskowych zachowań. Związki gmin praktycznie od kilku lat są świadome tego problemu. Dobrze, ż(...)
»

Mapa drogowa dla gospodar(...)

Transformacja w kierunku gospodarki o obiegu zamkniętym (GOZ) wymagać będzie dużego zaangażowania instytucjonalnego, które pozwoli na przedefiniowanie ram prawnych w sposób ułatwiający prowadzenie działalności gospodarczej w zgodzie z założeniami GOZ. Pierwszym krokiem milowym w dążeniu do ustalenia priorytetów GOZ jest stworzenie mapy drogowej, indywidualnie dla każdego kraju. Cele wyznaczone przez Komisję Europejską stanowią bowiem jedynie ramy, określające kierun(...)
»