Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Czas upomnieć się o „posp(...)

Konwencja o różnorodności biologicznej wskazuje, że należy dbać o wszelkie przejawy życia na Ziemi. Wypełniając niejako to przesłanie, Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych ogłosiło rok 2010 Międzynarodowym Rokiem Różnorodności Biologicznej. Zapytaliśmy zatem, jak można ocenić stan polskiej bioróżnorodności. Czy narzędzia, które mamy, są wystarczające dla jej ochrony?   Janusz Zaleski, po(...)
»

Rola rady gminy w kształt(...)

Zanim weszła w życie utawa o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków w wielu gminach radni nie mieli żadnych kompetencji w sprawach związanych z działalnością przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych. Od ubiegłego roku uchwały gmin będą potrzebne nie tylko w związku z ustalaniem poziomu opłat za wodę i ścieki, ale także przy okazji zatwierdzania lokalnych zasad realizacji usług wodociągowo-kanalizacyjnych oraz wieloletnich planów modernizacji i rozwoju. (...)
»