Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Recykling niemetalowych c(...)

Samochody stanowią nieodłączny element życia współczesnego człowieka. Rozwój techniczno-technologiczny pociąga za sobą wzrost ich produkcji, które są zastępowane nowymi, bardziej nowoczesnymi. Powoduje to wzrost ilości wycofywanych z użytkowania samochodów. Wycofane z eksploatacji samochody są źródłem wartościowych surowców, ale też dużym zagrożeniem dla środowiska. Samochody za(...)
»

Problemy z popiołem(...)

Odpady popiołów powstają w gospodarstwach domowych w wyniku spalania paliw stałych w piecach, kotłach centralnego ogrzewania lub kominkach. Wiele gmin wdraża selektywne zbieranie popiołów, lecz pojawiają się z problemy z ich zagospodarowaniem. Popiół jest odpadem powstającym w wyniku działalności bytowej mieszkańców. Zgodnie z interpretacją Ministerstwa Środowiska, powinien być on klasyfikowany jako odpad komunalny w grupie 20 w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Śr(...)
»