Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Propozycje zmian w zakres(...)

Zakres obowiązków i kompetencji gmin w zakresie gospodarowania odpadami nie był nigdy przedmiotem przemyślanej do końca koncepcji. W minionych latach był on często zmieniany, przy czym można było zaobserwować systematyczne ograniczanie możliwości kontrolowania go przez organy gmin. Od 1996 r. problemem zasadniczym było, na ile gmina może samodzielnie budować system zagospodarowania odpadów komunalnych, nie obawiając się przy tym konkurencji ze strony innych podmiotów gospodarczyc(...)
»

Od redaktora(...)

Wciągu ośmiu lat administracja Baracka Obamy, byłego już prezydenta Stanów Zjednoczonych, zrobiła bardzo wiele, aby rozwijać i promować OZE. Do globalnych sukcesów można zaliczyć podpisanie światowego porozumienia klimatycznego, a z Chinami układu o redukcji emisji. Do sukcesów krajowych z pewnością należą m.in. podwyższenie limitów emisji dla węgla czy ograniczenie wydobycia ropy naftowej w regionach o największej degradacji środowiska. Dzięki takiej polityce w sektorze OZE powstało wiele mi(...)
»