Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Meszki i ich zwalczanie w(...)

W ostatnich latach obserwuje się coraz liczniejsze i coraz szersze występowanie gatunków meszek agresywnych w stosunku do ludzi, a okres utrzymywania się wysokich liczebności owadów dorosłych trwa od kwietnia nawet do lipca. Meszki (Simuliidae) są drobnymi muchówkami (2-5 mm) o opalizujących skrzydłach i krępej budowie ciała (fot.). Ich formy larwalne żyją w wodach szybko płynących, stosunkowo czystych lub bardzo czystych i dobrze natlenionych, cho(...)
»

Kompozycje roślin przy pl(...)

Zieleń zawsze powinna towarzyszyć placom zabaw, ale ze względu na komfort zabawy i bezpieczeństwo dzieci trzeba starannie wybierać gatunki przeznaczone do posadzenia. Dobrze zaprojektowane i urządzone place zabaw ułatwiają opiekę nad dziećmi. Nie wystarczy wyposażyć przeznaczone dla nich miejsca we wspaniałe urządzenia do zabawy. Wprawdzie dzieci, przejęte swymi atrakcyjnymi zajęciami, pozornie nie zwracają uwagi na to, co dzieje się dookoła nich, ale jeśli pozwolim(...)
»