Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

"Zagubione" miliony litró(...)

W procesie tworzenia skomplikowanego prawa, a do takiego z pewnością zaliczyć możemy uchwalone dopiero co Prawo wodne, łatwo o pomyłki. Matematyka okazuje się delikatną materią i nietrudno tu o popełnienie błędu, co, jak się wydaje, nastąpiło również w przypadku zapisu jednego z artykułów Prawa wodnego. W przypadku, o którym za moment, ewidentnego błędu legislacyjnego interpretacjami się nie naprawi, bo naruszenie zasad matematyki jest wyraźne i łatwe do zweryfikowa(...)
»

Od redakcji(...)

W natłoku ważnych spraw i tempa życia, jakie sobie narzucamy, czasem przychodzi moment na refleksję. Do zastanowienia się nad przemijaniem skłania listopadowa aura. Przemija nie tylko człowiek, ale i przestrzeń, jaką stworzył, także historia, którą kreował, podejmując się walki o istotne dla niego sprawy. Dzięki staraniom niektórych organizacji zapomniane miejsca, a wraz z nimi pamięć o ludziach mają szansę ożyć, tak jak to dzieje się w regionie łódzkim (...)
»