Wszystkie artykuły w kategorii: "Technika"

Polecane artykuły:

Czym właściwie jest zielo(...)

W pierwszej połowie czerwca br. odbyła się szósta coroczna Międzynarodowa Konferencja EFLA Regional Congress „Green Infrastructure: from global to local”. Tegoroczne spotkanie nieco odbiegało formą od wcześniejszych, odbyło się bowiem w Petersburgu i obejmowało również część o charakterze studialnym – wycieczkę do Helsinek i Sztokholmu, a zakończoną w Uppsali. To międzynarodowe wydarzenie umożliwiło spotkanie się ponad dwustu specjalistów z ponad czterdz(...)
»

Nowe cele dla rozwoju sys(...)

  Rosnące zainteresowanie inwestorów budową farm wiatrowych na Bałtyku wymaga znalezienia odpowiednich rozwiązań technicznych, organizacyjnych oraz prawnych, które pozwolą na przyłączenie do Krajowego Systemu Przesyłowego jak największej mocy pochodzącej z tych źródeł, a ich potencjał wytwórczy szacowany jest nawet na 10 GW. Znajduje to odzwierciedlenie w złożonych do OSP wnioskach o określenie warunków przyłączenia – zad(...)
»