Wszystkie artykuły w kategorii: "Rośliny"

Polecane artykuły:

Trzeba zacząć się uczyć(...)

Z Januszem Mikułą p.o. dyrektora Departamentu Inwestycji i Rozwoju Technologii w Ministerstwie Środowiska rozmawia Wojciech Dutka Prawo ochrony środowiska wprowadziło pozwolenia zintegrowane… Uzyskanie pozwolenia zintegrowanego mówi o tym, że w danym zakładzie zostały wdrożone technologie i procesy odpowiadające najlepszym dostępnym technologiom. Zgodnie z dyrektywą IPPC, która obowiązuje od stycznia 2002 roku, istniejące w Polsce zakłady mają dwa lata, (...)
»

Bilans terenów pod zabudo(...)

Obowiązująca od 2015 r. ustawa o rewitalizacji w znaczącym zakresie zmieniła również podstawowe przepisy związane z planowaniem i zagospodarowaniem przestrzennym. Jedna ze zmian dotyczy trybu sporządzania studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 7 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w studium uwzględnia się uwarunkowania wynikające z potrzeb i możliwości rozwoju gminy, biorąc pod uwagę an(...)
»