Wszystkie artykuły w kategorii: "Prawo - zarządzanie"

Polecane artykuły:

Procedura oceny oddziaływ(...)

Bardzo ważnym elementem w procedurze ocen oddziaływania na środowisko jest wypełnienie wymagań, jakie powinien spełnić raport o oddziaływaniu przedsięwzięć na środowisko. Na etapie decyzji środowiskowej, zgodnie z art. 66 ustawy1 o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (ustawa o.o.ś.), raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko powinien zawierać szereg(...)
»

Ruszają pierwsze spalarni(...)

Konin i Bydgoszcz to pierwsze miasta, w których we wrześniu rozpoczęto rozruchy w zakładach termicznego przekształcania odpadów komunalnych. – Ten okres to czas na sprawdzanie i poprawianie na bieżąco wszelkich niedociągnięć, więc trzymajcie za nas kciuki! – mówią zarządzający nowo wybudowanymi instalacjami. W wyścigu sześciu budowanych w Polsce spalarni odpadów komunalnych niespodziewanie zwyciężył Konin. Niespodziewanie, bo wszystko wskazywało na to, że p(...)
»