Wszystkie artykuły w kategorii: "Od redakcji"

Polecane artykuły:

Oczyszczanie ścieków meto(...)

Szansa czy zagrożenie? Oczyszczanie ścieków jest procesem polegającym na redukcji zanieczyszczeń do parametrów określonych w przepisach prawnych. Następuje to za pomocą różnorodnych mechanizmów (przeważnie technicznych), chociaż w ostatnich latach, jako alternatywa, pojawiły się oczyszczalnie ścieków z udziałem roślin. Już ponad pół wieku temu zaczęto na tej bazie budować pierwsze tego typu oczyszczalnie. Obecne doświadczenia wykazują, że jest to bardzo skutec(...)
»

Informator - Kraj(...)

Budynki z certyfikatem Weszła w życie unijna dyrektywa 2002/91/WE wprowadzająca obowiązek certyfikacji budynków pod względem zapotrzebowania na energię. Nowe prawo ma ograniczyć zużycie energii do celów grzewczych oraz promocję rozwiązań energooszczędnych. Certyfikaty pozwolą potencjalnym nabywcom poznać zapotrzebowanie na ciepło i koszt ogrzewania budynku. Budynki, sklasyfikowane ze względu na ich zapotrzebowanie na energię cieplną, zostaną przypisane do siedmiu klas oznaczonych lite(...)
»