Wszystkie artykuły w kategorii: "Informacje"

Polecane artykuły:

Wydarzenia(...)

Rola wody w przestrzeni miast ciągle zyskuje na znaczeniu. To ona dopełnia architekturę, wzbogaca przestrzeń miejską, tworzy klimat do rozmów, relaksu, wypoczynku lub zabawy. Coraz popularniejsze są trendy związane z wykorzystaniem wody deszczowej w aranżacji przestrzeni oraz wody pitnej w służbie mieszkańcom miast. O roli wody w mieście rozmawiać będą uczestnicy 15 edycji konferencji „Współczesna Architektura Krajobrazu – trendy, technologie i praktyka”, którą 9 listopada na tereni(...)
»

Kto jest "za"?(...)

Związek Gmin Wiejskich RP wraz z firmą Haskel opracował modelowy projekt Polskiej Agencji Finansowania Gmin, której istotą jest zaspokojenie potrzeb samorządów gminnych w zakresie pozyskania niedrogich, długoterminowych kredytów i pożyczek na inwestycje publiczne (więcej na ten temat patrz „Przegląd Komunalny” 6/2005). Czy powołanie takiej instytucji finansowej jest racjonalne? Czy gminy rzeczywiście na tym zyskają? (...)
»