Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Parki przygód – rozrywka (...)

  „Parki przygód” są formami zorganizowanych terenów zieleni, które pojawiły się w Polsce stosunkowo niedawno, mniej więcej na początku XXI w. Oferując różnorodne atrakcje, takie jak wspinaczka między koronami drzew, są miejscami nie tylko odpoczynku, zabawy i spędzania wolnego czasu, ale i kontaktu z naturą.   W myśl definicji zawartej w „Słowniku języka polskiego” PWN (Warszawa 1983) wypoc(...)
»

Bez nadwyżek(...)

Bez nadwyżek Zgodnie z art. 11a Ustawy z 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowejprzedsiębiorca albo organizacja odzysku, którzy wykonali obowiązek w wielkości przekraczającej wymagany w danym roku poziom odzysku lub recyklingu, mogą rozliczyć masę lub ilość odpadów opakowaniowych lub poużytkowych przekraczającą wymagany poziom odzysku lub recyklingu w n(...)
»