Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Postępowanie z odpadami s(...)

Surowcem do wytwarzania styropianu jest polistyren produkowany na bazie ropy naftowej. Przy pomocy pentanu, jako środka spieniającego, następuje proces jego polimeryzacji. Powstały polistyren jest gotowy do dalszej obróbki – produkcji styropianu. Proces ten obejmuje spienianie wstępne, czyli zmiękczanie granulek surowca poprzez podgrzewanie i powiększanie ich objętości wskutek ekspansji środka porotwórczego. Do te(...)
»

Projekt nowelizacji ustaw(...)

Jednym z zadań zawartych w „Krajowym planie gospodarki odpadami 2010” (MP z 2006 r. nr 90, poz. 946) jest zmiana Ustawy z 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym, której głównym celem jest wprowadzenie poziomu zbierania wyrażonego jako odsetek masy sprzętu elektrycznego i elektronicznego wprowadzonego na rynek. Pozostałe propozycje zmian wynikają z półtorarocznej praktyki stosowania przepisów ustawy. Projekt ustawy o zmianie ustawy o zużytym (...)
»