Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Niezbędna ustawa korytarz(...)

PSE Operator, jako Operator System Przesyłowego (OSP) w Polsce, poszukuje rozwiązań technicznych w celu zwiększenia udziału energetyki wiatrowej w krajowym bilansie mocy.  Wychodząc naprzeciw polityce europejskiej i krajowej dotyczącej rozwoju europejskiego sektora wytwórczego oraz uwzględniając ustalenia pakietu klimatycznego, OSP planuje rozwijać Krajową Sieć Przesyłową (KSP) w celu przyłączenia do Krajowego Systemu Elektroenergetycznego (KSE) jak najwięks(...)
»

Architekt(ura) krajobrazu(...)

W obliczu poważnego zagrożenia, jakim są zmiany klimatu, ludzie nie pozostają obojętni. Powstają rozmaite programy międzynarodowe i krajowe, których celem jest zmniejszenie niekorzystnego wpływu naszych działań na klimat kuli ziemskiej. W programy te powinni włączyć się architekci krajobrazu, trudniący się kształtowaniem krajobrazu. Zostało dowiedzione naukowo, że katastrofy naturalne mają ścisły związek ze zmianami klimatycznymi. Ustalenia badawcze przedstawione w (...)
»