Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Zalety technik bezwykopow(...)

Przy podejmowaniu decyzji, czy zastosować technikę wykopową, czy bezwykopową nie zawsze uwzględniane są wszystkie zalety technik bezwykopowych. Stąd też ich zestawienie i uporządkowanie w dużym stopniu może ułatwić proces decyzyjny. Techniki bezwykopowej budowy i odnowy przewodów wodociągowych posiadają wiele zalet. Jedną z nich jest brak lub minimalizacja robót ziemnych. W przypadku bezwykopowej budowy nowych przewodów wywożona jest wyłącznie objętość gr(...)
»

Lasy ochronne – ich(...)

Krzysztof Kasprzak Realizując cele hodowli i użytkowania lasu, przyjmuje się zasadę, że każdy las w każdym miejscu i czasie pełni jednocześnie w sposób naturalny różne funkcje. Niektóre z tych funkcji, uznane za szczególnie ważne dla człowieka w określonym miejscu i czasie, mogą być wzmagane metodami gospodarki leśnej, na ogół jednak kosztem ograniczania innych funkcji naturalnych. Dotychczasowe rozpoznanie naturalnych funkcji lasu pozwala wyróżnić trzy ich grupy: biotyc(...)
»