Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Wierzba w zagospodarowani(...)

Pierwsze doświadczenia Spółka Wodno-Ściekowa „Prosna” w Kaliszu uprawia wierzbę energetyczną na terenach wokół Grupowej Oczyszczalni Ścieków w Kucharach. Jest to jeden z elementów realizowanego zintegrowanego programu rolniczego zagospodarowania osadów ściekowych i produkcji biomasy. Wdrożony system przyniósł oczekiwane efekty, potwierdził przydatność osadów z procesu oczyszczania ścieków do zasilania gleb wykorzystywanych do produkcji biopaliw, z jednoczesny(...)
»

Sezon ogórkowy(...)

Mamy wakacje. Postaram się więc nie dręczyć Państwa poważnymi tematami, żeby było przyjemniej niż zazwyczaj (w tym stwierdzeniu ukryta jest informacja, że zwykle wcale nie jest przyjemnie, z czym nie wszyscy muszą się zgadzać). Chciałbym się podzielić moimi przemyśleniami na temat doceniania pracowników i zauważania ich trudu na co dzień.   Szychy Jak wiadomo, prezesi i dyrektorzy siedzą w wieżach z kości słoniowej i są oderwani od(...)
»