Wszystkie artykuły w kategorii: "Rośliny"

Polecane artykuły:

Oddział przedsiębiorcy za(...)

Zgodnie z art. 2 pkt 11 Ustawy z 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (DzU z 2013 r. poz. 907 – P.z.p.), wykonawcą jest osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która ubiega się o udzielenie zamówienia publicznego, złożyła ofertę lub zawarła umowę w sprawie zamówienia publicznego. Status wykonawcy związany jest zasadniczo z posiadaniem zdolności prawnej (osobowości prawnej), czyli zdolności bycia podmio(...)
»

Relacja z targów Gardenia(...)

Tegoroczne Targi Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu Gardenia, które odbyły się w dniach od 27 lutego do 1 marca br., zgromadziły rzeszę uczestników. Według danych organizatorów, w porównaniu do edycji z 2013 r. prawie 40% więcej profesjonalistów odwiedziło tegoroczne targi. Uroczystego otwarcia Gardenii dokonano 27 lutego br. Podczas trzydniowego spotkania dwa pierwsze dni dedykowano profesjonalistom, a ostatni szerszej publiczności. Odbyło się wiele ciekawych i(...)
»