Wszystkie artykuły w kategorii: "Projekty i realizacje"

Polecane artykuły:

100 lat dla Śremu(...)

Pierwsze wzmianki dotyczące zaopatrzenia mieszkańców Śremu w wodę sięgają połowy XIX w. Rozwój Śremu i zwiększanie się liczby jego mieszkańców sprawił, że w okresie tym zaopatrzenie miasta w wodę było jednym z podstawowych problemów. W 1856 r. udostępniono pierwszą studnię publiczną. (...)
»

Ustawa na odpady(...)

Projekt ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z 15 września br., przygotowany przez Ministerstwo Budownictwa, proponuje istotne zmiany w systemie gospodarki odpadami. Poprosiliśmy o komentarz na temat tych propozycji. Tomasz Uciński prezes KIGO To dobrze, że minister budownictwa, Antoni Jaszczak, powrócił do najistotniejszej sprawy dla budow(...)
»