Wszystkie artykuły w kategorii: "Od redakcji"

Polecane artykuły:

Sukcesy Polski – technolo(...)

W 2013 r. przypada jubileusz 15-lecia działalności Polskiej Fundacji Technik Bezwykopowych (PFTT), będącej członkiem Międzynarodowego Stowarzyszenia Technik Bezwykopowych (ISTT). W ciągu tych lat PFTT nie tylko aktywnie wspierała rozwój technologii bezwykopowych w kraju, ale również popularyzowała polskie osiągnięcia w zakresie technologii bezwykopowych na arenie międzynarodowej. Polska Fundacja Technik Bezwykopowych, podobnie jak organizacje z innych kraj(...)
»

Płyny myjące z obróbki po(...)

Obróbka powierzchniowa metali obejmuje toczenie, frezowanie, wiercenie, gwintowanie i końcowe mycie detali. Podczas tych procesów powstają odpady w postaci wiórów stalowych i metali kolorowych, a także zużyty olej hydrauliczny i maszynowy. W czasie mycia detali, roztworem wody z preparatem myjącym, powstają odpady w postaci wodnych cieczy myjących. (...)
»