Kategorie artykułów

Reklama

Polecane artykuły:

Nowa sortownia w Legnicy(...)

Na terenie należącym do Legnickiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w regionalnej instalacji przetwarzania odpadów komunalnych 22 maja br. została uruchomiona sortownia odpadów surowcowych. Budowa sortowni, którą rozpoczęto w trzecim kwartale 2013 r., trwała zaledwie siedem miesięcy. Instalacja zrealizowana została w ramach Priorytetu nr 4 „Poprawa stanu środowiska naturalnego oraz bezpieczeństwa ekologicznego i przeciwpowodziowego D(...)
»

SALON CZYSTEJ ENERGII(...)

Uczestnicy Salonu Czystej Energii zapraszają do Poznania na targi POLEKO do pawilonu 25 sektor A Salon Czystej Energii to specjalistyczna ekspozycja, na wydzielonej powierzchni wystawienniczej targów POLEKO. Po raz pierwszy w historii targów POLEKO ekspozycja Salon Czystej Energii zorganizowana została w 2001 roku. W ekspozycji udział wzięło 20 firm działających w branży odnawialnych źródeł energii, a w 3-dniowym, o powtarz(...)
»