Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Trzeba zacząć się uczyć(...)

Z Januszem Mikułą p.o. dyrektora Departamentu Inwestycji i Rozwoju Technologii w Ministerstwie Środowiska rozmawia Wojciech Dutka Prawo ochrony środowiska wprowadziło pozwolenia zintegrowane… Uzyskanie pozwolenia zintegrowanego mówi o tym, że w danym zakładzie zostały wdrożone technologie i procesy odpowiadające najlepszym dostępnym technologiom. Zgodnie z dyrektywą IPPC, która obowiązuje od stycznia 2002 roku, istniejące w Polsce zakłady mają dwa lata, (...)
»

Recykling organiczny odpa(...)

W przypadku zmieszanych odpadów komunalnych uzyskanie kompostu spełniającego normy ustawy o nawozach i nawożeniu jest bardzo trudne. Rozwiązaniem może być mechaniczno-cieplne przetwarzanie odpadów komunalnych (MCP). Najczęściej przychodzącym na myśl sposobem recyklingu organicznego jest wytworzenie z odpadów kompostu lub/i biogazu. Wynika to z definicji recyklingu organicznego, zawartej w art. 18 ustawy o odpadach: „Przez recykling rozumie się także recykling organi(...)
»