Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Co samorządowcy powinni w(...)

Ostatnio ukazało się długo oczekiwane Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach, noszące wprawdzie datę 3 lipca 2003 r., ale opublikowane w Dzienniku Ustaw z 23 grudnia 2003 r. (DzU nr 220, poz. 2181). (...)
»

Podmioty zobowiązane do s(...)

Kolejne nowelizacje przepisów ustawy z 29 stycznia 2004 r. zmieniły katalog podmiotów zobowiązanych do udzielania zamówień wg zasad zawartych w tym akcie prawnym. Warto zatem zapoznać się z obecnymi przepisami w tym zakresie.  Do stosowania przepisów Ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (P.z.p.) zobowiązane są przede wszystkim jednostki sektora finansów publiczn(...)
»