Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Że tak powiem(...)

Myśląc o samorządzie terytorialnym, skłonni jesteśmy przypisywać mu historię długą, jak historia cywilizacji. Z pewną dozą słuszności można go wywodzić już od wspólnoty plemiennej, w której rada starszych zajmowała się problemem zaspokajania zbiorowych potrzeb mieszkańców swego terytorium. Przede wszystkim jednak wiąże się go z prawem brandenburskim i lokacją miast na jego zasadach. Już od starożytności, samorząd terytorialny był niechcianym dzieckiem władzy centralnej. Im była ona silniejs(...)
»

Niskoemisyjne bioreaktory(...)

Duże oczyszczalnie ścieków komunalnych, otoczone osiedlami mieszkaniowymi, muszą sprostać specjalnym wyzwaniom w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa pod względem emisji zanieczyszczeń lotnych do atmosfery. Mowa tu o emisji zanieczyszczeń lotnych, często uciążliwych i niebezpiecznych dla zdrowia osób obsługujących obiekty technologiczne oczyszczalni i dla mieszkańców wspomnianych osiedli. Potencjalne zagrożenia i uciążliwość zanieczyszczeń wyemitowanych do (...)
»