Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Plan działania na rzecz o(...)

  Aby zrealizować cele w dotyczące określonego przedsięwzięcia, potrzebne są plany i harmonogramy działań. Jeśli zostaną dobrze przygotowane, ich realizacja zakończy się sukcesem.   Niewątpliwie dużym wyzwaniem dla Polski jest zwiększenie udziału produkcji energii ze źródeł odnawialnych (OZE) w stosunku do finalnego zużycia energii brutto do poziomu 15% w 2020 r. Plany realizacji tego celu w myśl wspólnotowych zobowiązań dyrekty(...)
»

Membrany enzymatyczne(...)

Zastosowanie biokatalizy stanowi przyjazną środowisku, energo i materiałooszczędną alternatywę dla konwencjonalnych procesów chemicznych. Kluczem do jej realizacji są trwałe preparaty enzymatyczne o dobrze określonych właściwościach. Otrzymuje się je najczęściej drogą immobilizacji enzymów na/w stałych nośnikach, m.in. membranach. Decydujące o właściwościach użytkowych preparatów są właściwości ich obydwu składowych – enzymu i nośnika, które wzajemnie kształtują się w efekc(...)
»