Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Licheńska wymiana doświad(...)

W organizację spotkania, które w tym roku zgromadziło blisko 300 uczestników, 79 przedsiębiorstw wod-kan oraz 57 firm komercyjnych, włączył się Instytut Inżynierii Środowiska Politechniki Poznańskiej oraz liczni naukowcy.  Swoimi doświadczeniami dzielili się pracownicy wyższych uczelni technicznych, przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych oraz przedstawiciele firm zajmujących się szeroko pojętą tematyką wodociągowo-kanalizacyjną.  Uczestnicy konferencji poruszyli w(...)
»

Kłopotliwe osady(...)

Ochrona środowiska naturalnego od wielu lat jest jednym z najważniejszych obszarów współpracy państw członkowskich Unii Europejskiej. Potrzeba realizowania skoordynowanej i efektywnej polityki ekologicznej wynika przede wszystkim ze świadomości, że problemy środowiskowe ze swej natury posiadają wymiar ponadnarodowy i transgraniczny. Kwestie środowiskowe są jednym z najważniejszych czynników rozwoju gospodarczego Wspólnoty. Skuteczna polityka ochrony środo(...)
»