Wszystkie artykuły w kategorii: "W strefie zieleni"

Polecane artykuły:

Kto pyta nie błądzi(...)

Ustawa o zbiorowym zaopatrzeniu i zbiorowym odprowadzaniu ścieków w pytaniach i odpowiedziach W związku z wejściem w życie ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków wśród eksploatatorów sieci wodnokanalizacyjnych i nie tylko rodzą się liczne pytania i wątpliwości. Dlatego, na łamach Przeglądu Komunalnego, będziemy prezentować odpowiedzi, które w większości przygotowała redakcja wrzesińskiego Forum Dyskusyjnego Wodociągów Polskich we współpracy(...)
»

Projekt strategii Narodow(...)

Perspektywa integracji Polski z Unią Europejską i uwarunkowania społeczno-gospodarcze mają istotny wpływ na założenia projektu strategii Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na lata 2003-2007. Z planowaną akcesją wiąże się konieczność dostosowania naszego kraju do standardów obowiązujących w Unii w obszarze ochrony środowiska i do wypełnienia zobowiązań negocjacyjnych. Oznacza to wielokrotny wzrost wydatków na ochronę środowiska, przy jednoczesnym, dużym wsparciu finanso(...)
»