Wszystkie artykuły w kategorii: "Prawo - zarządzanie"

Polecane artykuły:

Ogrody Bahaitów w Hajfie(...)

Podczas pobytu w Izraelu (w Ziemi Świętej) warto pojechać do Hajfy i zobaczyć najdłuższe na świecie ogrody pochyłe. Hajfa jest położona w północno-zachodniej części Izraela, na górze Karmel. Pierwsze wzmianki o miejscowości pochodzą z rzymskich dokumentów z II wieku n.e. oraz z żydowskich pism religijnych z III wieku n.e. Prawdziwy jej rozkwit nastąpił w latach trzydziestych XX w. Obecnie we właściwej Hajfie mieszka ok. (...)
»

EuroPower – już za nami!(...)

 W ciągu dwóch dni konferencji 67 prelegentów dyskutowało m.in.orozwoju sektora energetycznego z punktu widzenia strategii głównych graczy rynkowych oraz możliwości i wyzwań  stojących przed rynkiem gazu w Polsce. Dodatkowo uczestnicy spotkania poszerzyli wiedzę na temat szeroko rozumianych inteligentnych sieci elektroenergetycznych, a także zmian w regulacjach i prawie energetycznym oraz gazowym. W konferencji uczestniczyło blisko 350 (...)
»