Wszystkie artykuły w kategorii: "Architekt krajobrazu"

Polecane artykuły:

Trochę o prywatnym spalan(...)

– pisane 11 września i w ósmym dniu po 3 września Henryk Skowron „Po drodze” był też 12 październik, a także 11 marzec. Kiedy ma się w pamięci oglądane w transmisjach telewizyjnych tragiczne obrazy z tych okropnych, wykraczających właściwie poza normalną wyobraźnię zdarzeń w tamtych dniach, nachodzi człowieka pytanie: czy zajmowanie się i pisanie o tak prozaicznym problemie jak śmieci czy też ich „termiczne przekształcanie” ma w ogóle sens? (...)
»

Prywatyzacja polskich prz(...)

Mariusz Erdmann Przedsiębiorstwa komunalne, postrzegane jako ostoja zacofania technicznego i konserwatyzmu ekonomicznego, od lat 90. podlegają stopniowym przemianom. Wydaje się, że na tle całego sektora przedsiębiorstwa ciepłownicze, które dość szybko i w szerokim zakresie zostały skomunalizowane, przodują w realizacji głębokiej restrukturyzacji formy i sposobu prowadzenia działalności gospodarczej. Takie tempo przekształceń narzuciły m.in. wymogi ustawy Prawo ene(...)
»