Wszystkie artykuły w kategorii: "Architekt krajobrazu"

Polecane artykuły:

Bez rozporządzenia będzie(...)

Projekt rozporządzenia w sprawie mechaniczno-biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych, podpisany 10 listopada 2015 r. przez poprzedniego ministra środowiska, który ostatecznie nie doczekał się publikacji (a więc nigdy nie uzyskał statusu aktu prawa powszechnie obowiązującego), miał chyba tylu zwolenników, ilu przeciwników. Jednak brak rozporządzenia określającego wymagania dla mechaniczno-biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komuna(...)
»

Dawno, dawno temu(...)

Firma EKOCEL, której pierwotna nazwa brzmiała EKO CEL-Polska, została założona w styczniu 1997 r. Podstawą tej decyzji była chęć rozszerzenia asortymentu produkowanego przez inną firmę, a należącą do tego samego właściciela w Polsce – firmy SKK, o pojazdy do wywozu odpadów. Przed przedsiębiorstwem EKOCEL postawiono wówczas zadanie wprowadzenia nowego produktu i marki Zoeller na rynek polski. Bazą miały być wiedza i know-how firmy macierzystej Zoeller w projektowaniu i produkcji wrzutników, ja(...)
»