Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Polski i europejski rynek(...)

W 2006 r. odnotowano nowe rekordy na szybko zmieniającym się, młodym i niedojrzałym rynku pelet. Zużycie tego paliwa w Europie wyniosło ok. pięć mln ton, co oznacza, że wzrosło o dwa mln w porównaniu z rokiem 2005. Europejski rynek pelet zobrazowano w tabeli, pokazującej równocześnie wielkość zużycia w poszczególnych krajach i obrót peletami w handlu międzynarodowym. Również w Polsce obserwujemy duże zmiany. Produkcja wzrastała od kilku tys. ton w 2002 r. poprzez 20 tys. ton (...)
»

Finansowanie termomoderni(...)

Programy Funduszu Spójności (FS) i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) czy Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) Unii Europejskiej dają duże możliwości uzyskania dodatkowych środków do współfinansowania remontów budynków, których funkcje są związane z rozwojem regionalnym i lokalnym, zwiększeniem konkurencyjności przedsiębiorstw i z poprawą warunków bytowych mieszkańców. Jednak ze względu na złożoność procesu pozyskiwania środków z UE wykorzystanie ich wymaga istotnej aktywn(...)
»