Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Projekt PV GRID(...)

W ramach projektu PV GRID, finansowanego ze środków Programu Ramowego CIP Inteligentna Energia dla Europy, 6 czerwca br. w Warszawie odbyło się forum zorganizowane przez Polskie Stowarzyszenie Fotowoltaiki oraz partnerów: EPIA, RWE, Zielona Strona Mocy, Maybatt, SEL-Q oraz Stacje Transformatorowe. Forum poprowadził dr inż. Stanisław M. Pietruszko, prezes Polskiego Towarzystwa Fotowoltaiki. W wydarzeniu wzięli udział znamienici goście, a mianowicie: Janusz Pilitowski, dyrektor Depart(...)
»

Przegląd prawa(...)

Na łamach Przeglądu Komunalnego, w sposób inny niż dotychczas, prezentować będziemy informacje o opublikowanych w ostatnim czasie aktach prawnych mających wpływ na działania prowadzone w ochronie środowiska i szeroko pojętej gospodarce komunalnej. Poniżej przedstawiamy ustawy i rozporządzenia opublikowane od początku roku do Dziennika Ustaw nr 35 włącznie. Tabela. (...)
»