Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Azbestowa inwentaryzacja(...)

3 tys. – tyle warszawskich budynków jest jeszcze pokrytych azbestem. Inspektorzy ze stołecznego Biura Ochrony Środowiska ruszyli w miasto, aby odwiedzić właścicieli tych nieruchomości. Ocenią oni stan techniczny oraz zmierzą powierzchnię dachów zawierających azbest. Najwięcej takich miejsc jest na Białołęce (581) i Wawrze (544). Najbezpieczniej pod tym względem jest w Śródmieściu (osiem), Ochocie (11) i Żoliborzu (12).(...)
»

Uwierzytelnienie pochodze(...)

Urząd Regulacji Energetyki prowadzi prace nad podstawami funkcjonowania systemu uwierzytelniania biomasy (Krajowego Systemu Uwierzytelniania Biomasy – KSUB) na rzecz usprawnienia procedury wydawania świadectw pochodzenia (ŚP). Prowadzone prace stanowią odpowiedź regulatora na sygnalizowane przez przedsiębiorców problemy producentów biomasy oraz wytwórców energii elektrycznej wykorzystujących ten rodzaj paliwa. W ramach prowadzonych prac nad utworzeniem jednolitych s(...)
»