Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Nowatorskie rozwiązania P(...)

Koncepcja stworzenia „Centrum paliwowo-energetycznego” jest autorską koncepcją zespołu, którego trzon stanowi grupa pracowników Wydziału Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego. Daje ona możliwość wdrożenia w Polsce systemu produkcji paliw z odnawialnych źródeł energii i to po raz pierwszy produkcji opłacalnej. Perspektywa wyczerpania zasobów węgla brunatnego i kamiennego, ropy naftowej i gazu ziemnego, używanych wciąż jako podstawowe klasyczne źró(...)
»

Drewno – najpopularniejsz(...)

W normie PN-EN 1176-1, poświęconej wyposażeniu placów zabaw, opisane są trzy materiały, a poza tym zawarto w niej informację, że: postanowienia dotyczące niektórych materiałów […] nie oznaczają, że inne równoważne materiały nie nadają się do produkcji wyposażenia placów zabaw. Niewielu jednak producentów odważa się wyjść poza „świętą trójcę” – drewno, metal, tworzywa syntetyczne. Warto więc w pierwszej kolejności przyjrzeć się tym najpopularniejszym materiałom, aby móc potem (...)
»