Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Infrastruktura i ochrona (...)

Na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu w dniach 16 i 17 kwietnia br. odbyła się Ogólnopolska Konferencja „Infrastruktura i ochrona środowiska w sektorze energetycznym”. Spotkanie zostało zorganizowane przez Europejskie Stowarzyszenie Studentów Prawa ELSA Poznań i zgromadziło ok. 150 uczestników – prawników, ekonomistów, studentów, przedstawicieli środowiska naukowego, administracji publicznej oraz sektora energetycznego. Pierwszy dzień upłyną(...)
»

Nowości w prawie środowis(...)

Tradycyjnie z początkiem nowego roku kalendarzowego doszło do licznych zmian w przepisach z zakresu ochrony środowiska. 1 stycznia 2012 r. weszły w życie m.in. ustawa o przewozie towarów niebezpiecznych oraz Prawo geologiczne i górnicze, a także nowelizacja ustawy o ochronie przyrody, o ochronie zwierząt oraz o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Z początkiem 2012 r. weszły w życie także akty wykonawcze, takie jak rozporządzenie Ministra Środowiska z 7 li(...)
»