Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Oczyszczalnia „WARTA” okr(...)

Oczyszczalnia Ścieków „Warta” w Częstochowie zdobyła pierwsze miejsce w kategorii „Produkt bądź usługa budowlana” w konkursie Jurajski Produkt Roku 2015. Na uznanie członków kapituły konkursowej zasłużył sposób realizacji inwestycji pn. „Rozbudowa i modernizacja Oczyszczalni Ścieków „Warta” SA w Częstochowie, Centralna Przepompownia Ścieków przy ul. Żabiej” oraz jej zakres i ważkość. Wręczenie statuetki Jurajskiego Produktu Roku 2015 nastąpiło 15 stycznia 2016 r. po(...)
»

Przegląd prawa(...)

Wybrane wyroki i postanowienia sądowe, omówienie, zapowiedzi i komentarze do projektów nowych aktów prawnych dotyczących ochrony środowiska i związanych z gospodarką komunalną.   PROSTO Z WOKANDY Częstotliwość odbioru odpadów w gminie musi wynikać z uchwały Rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Wielkopolskiego nr KN-I.4131.1.57.2018.22 z 16 lutego 2018 r. (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego poz. 1588).(...)
»