Kategorie artykułów

Reklama

Polecane artykuły:

Opłacalność inwestycji te(...)

Przedmiotem szczególnej troski autorów Ustawy z 18 grudnia 1998 r. o wspieraniu inwestycji termomodernizacyjnej (DzU nr 162, poz. 1121, z późn. zm.) były uwarunkowania ekonomiczne. Dbano o to, aby ustawowe zalecenia, prowadzące do intensyfikacji działań na rzecz zmniejszenia zużycia energii w mieszkalnictwie, były wspierane przez siły rynkowe, w jak najmniejszym stopniu obciążając budżet państwa. Ustawa, prócz bezpośrednich skutków rzeczowych, miała również kształtować nowy stosu(...)
»

Jezioro po dawnym wyrobis(...)

Proekologiczne, nieingerujące głęboko w ekosystem, a przy tym zrównoważone działania przynoszą pożądany efekt. Za przykład może służyć rekultywacja Jeziora Średniego w Turawie. Jej wyniki obrazują szczegółowe badania. Stan wód Jeziora Średniego uległ pogorszeniu w latach 80. XX w., co miało związek z intensyfikacją rekreacji, brakiem kanalizacji i przenikaniem ścieków z nieszczelnych szamb. Doszło tam do silnych zakwitów sinic, które latem ograniczały rekreację. W l(...)
»