Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Podstępny zabójca drzew(...)

Dobrze ułożony pies jest wielkim przyjacielem człowieka. Potwierdzają to liczne fakty opisane w literaturze oraz przekazy ustne. Jednak w dużym mieście pies ma trudne życie. Przede wszystkim nie może zaznać intensywnego ruchu, który jest niezbędny dla prawidłowego funkcjonowania jego organizmu. Ulubionym miejscem oddawania moczu przez samce tego gatunku są właśnie drzewa. Ścisłe badania wykazały, że jednorazowa ilość wydalanego moczu wynosi co najmniej 20 ml. Jedno drzewo(...)
»

Gminna ewidencja zabytków(...)

W myśl art. 19 ust. 1 Ustawy z 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (DzU nr 162, poz. 1568), w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy oraz w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego (m.p.z.p.), decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, decyzji o warunkach zabudowy, decyzji o zezwoleniu na realizację(...)
»