Kategorie artykułów

Reklama

Polecane artykuły:

Energetyka odnawialna w z(...)

Podstawowe definicje i terminy W piśmiennictwie pojawiają się różne definicje odnawialnych źródeł energii. Podstawowe elementy składowe tego terminu są w większości zgodne. Można znaleźć jednak wiele sprzecznych klasyfikacji poszczególnych źródeł jako odnawialnych. Znaczne kontrowersje budzi słabe rozróżnienie zwrotów bliskoznacznych, jak przykładowo energetyki odnawialnej od energetyki niekonwencjonalnej, czy źródeł od zasobów. Roz(...)
»

Gospodarka niskoemisyjna (...)

W jaki sposób Polska, kraj UE oraz członek OECD, może uczynić swą gospodarkę niskoemisyjną, odnosząc podobny sukces jak w przypadku wprowadzenia gospodarki rynkowej we wczesnych latach 90. XX w.? Między innymi na to pytanie można znaleźć odpowiedź w Raporcie Banku Światowego pn. „Transformacja w kierunku gospodarki niskoemisyjnej w Polsce1”.  Polska nie należy do największych emitentów gazów cieplarnianych w (...)
»