Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Role się odwróciły(...)

Z dr. Ferdynandem Szafrańskim, członkiem Wojewódzkiej Rady Ochrony Przyrody w Poznaniu, rozmawia Krzysztof Kasprzak Skąd u Pana zainteresowanie botaniką? Już od najmłodszych lat chciałem zostać geologiem. Niestety splot różnych okoliczności spowodował, iż rozpocząłem studia biologiczne. Od III roku studiów, w zakresie botaniki, zacząłem kierować się w stronę paleobotaniki, a ściślej palynologii, zajmującej się odtwarzaniem historii roślinności danego terenu na podstawi(...)
»

Spełnienie założeń circul(...)

System gospodarki odpadami w Austrii stawia ten kraję w czołówce państw legitymujących się obecnie najwyższymi poziomami recyklingu i odzysku odpadów komunalnych w Unii Europejskiej. Jakie czynniki na to miały wpływ mówi dr Johann Mayr. Jakie czynniki wpływają na to, że Austria osiąga tak dobre rezultaty w gospodarce odpadami? Jak oceniają Państwo czy Austria z łatwością zrealizuje cele zawarte w pakiecie Circural Economy Package dotyczącego recyklingu i odz(...)
»