Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Stacje uzdatniania wody(...)

Źródłem wody pitnej są ujęcia głębinowe oraz wody powierzchniowe. Często wody te, ze względu na parametry fizykochemiczne i obowiązujące przepisy, wymagają uzdatnienia. Jakość wody rzadko kiedy udaje się poprawić za pomocą jednego tylko urządzenia. Pierwszym krokiem jest zawsze ocena jakości wody na podstawie jej właściwości fizycznych i chemicznych. Woda nie występuje w przyrodzie w stanie czystego związku H2O, zawiera wiele substancji w postaci zawiesin lub w stanie (...)
»

Nowa rzeczywistość odpado(...)

Zmienił się model postępowania z odpadami. Dzięki przyjętym nowym wytycznym zostanie stworzony zintegrowany, spójny na terenie całego kraju system gospodarowania odpadami. W tym zakresie ustawodawca wprowadził m.in. szereg nowych aktów prawnych, regulujących rozwiązania terytorialne, tj. regiony gospodarki odpadami komunalnymi oraz regionalne instalacja do przetwarzania odpadów komunalnych. W ten sposób niejako wymuszono wykreowanie noweg(...)
»