Wszystkie artykuły w kategorii: "Rośliny"

Polecane artykuły:

Temat ciągle aktualny(...)

Już po raz siódmy na Międzynarodowej Konferencji Naukowej „Innowacyjne rozwiązania rewitalizacji terenów zdegradowanych”, która odbyła się w dniach 2-4 października 2013 r. w Ustroniu, ponad stu naukowców, ekspertów oraz przedstawicieli samorządów i przedsiębiorstw dyskutowało nad skutecznymi i efektywnymi sposobami odnowy zdewastowanego środowiska. Uczestnicy z Austrii, Czech, Francji, Izraela, Kanady, Niemiec i Polski wygłosili w sumie 44 referaty. W spotkaniu wzięło udział również ośmiu mł(...)
»

Informator(...)

Gospodarska wizyta Minister środowiska w ramach wizyt wojewódzkich odwiedził także Wielkopolskę, a dokładniej Poznań. Z samorządowcami rozmawiał o wykorzystywaniu środków unijnych na ochronę środowiska. Główną przeszkodę w ich pozyskiwaniu minister widzi w jakości przygotowywanych wniosków. Inny problem to skala inwestycji, w najbliższych latach na pomoc z ISPA mogą liczyć tylko duże miasta lub związki komunalne. Jednak już dziś trzeba się przygotowywać do „obsługi” środk(...)
»