Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Inwestycje(...)

Odnowią park w Lądku Władze gminy ogłosiły wynik przetargu dotyczącego wzrostu konkurencyjności miejscowości uzdrowiskowej Lądek Zdrój poprzez rewitalizację zabytkowego parku zdrojowego. Zwycięzcą została firma P.P.H.U. Zieleń Dawne MPZ z Wrocławia, która za kwotę blisko 460 tys. zł w terminie do 29 sierpnia br. zrealizuje, na podstawie opracowanej przez siebie dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej, następujący zakres robót: pielęgnacja zieleni i drzew(...)
»

Najsłabsze ogniwo(...)

Fundamentem nowego systemu gospodarki odpadami komunalnymi jest jego regionalizacja. W każdym regionie wojewódzki plan gospodarki odpadami (WPGO) wskazał regionalne instalacje do przetwarzania odpadów komunalnych (RIPOK-i), do których mają trafiać wszystkie zebrane w danym regionie zmieszane odpady komunalne, odpady zielone i inne bioodpady oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych. Tak wygląda to w teorii, czyli w przepisach ustawowych, które – wydaje się – nie pozostawiają (...)
»