Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Odpady – nie tylko polski(...)

Seminarium pt. „Rewolucja odpadowa: wyzwanie i szansa dla gmin”, które odbyło się 22 maja br. w Poznaniu, stanowiło okazję do zaprezentowania francuskich doświadczeń w gospodarowaniu odpadami. Dla polskich samorządów, odpowiedzialnych za realizację przepisów znowelizowanej ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, wydarzenie to stało się okazją do uzyskania cennych wskazówek. Podczas spotkania omówiono m.in. zagadnienia dotyczące organizacji oraz fina(...)
»

Prądowe techniki membrano(...)

Początki membranowych procesów prądowych sięgają schyłku XIX w., kiedy to w 1890 r. przeprowadzono demineralizację syropu cukrowego w polu elektrycznym1. W pierwszych badaniach stosowano membrany nienaładowane, a tym samym nieselektywne. Obecnie w procesach elektromembranowych selektywny transport składników jonowych roztworu możliwy jest dzięki zastosowaniu membrany jonowymiennej. Polimerową membranę jonowymienną można opisać jako przegrodę wykonaną z polimeru, w któr(...)
»