Kategorie artykułów

Reklama

Polecane artykuły:

Pod górkę, ale do przodu!(...)

Jednym z głównych problemów, z jakimi musiała zmierzyć się Przemyska Gospodarka Komunalna po wejściu w życie nowego systemu gospodarowania odpadami, było dostosowanie możliwości spółki do mocno zdywersyfikowanych oczekiwań zamawiających. Wzrost wymagań w stosunku do jakości usług oraz częstotliwości i terminów ich realizacji wymagał istotnych zmian w systemie odbioru odpadów. Przemyska Gospodarka Komunalna (PGK) powstała w styczniu 1993 r. w wyniku komercjalizacji P(...)
»

Jak powstało prawo(...)

Całkowicie nowy – nawet co do konstrukcji oraz ilości artykułów – jest projekt słynnej już ustawy zmieniającej ustawę o odpadach oraz niektóre inne ustawy, który został opatrzony datą 11 lutego 2005 r. W tym projekcie, jak wiadomo, idzie przede wszystkim o zmianę ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, „opakowaną” w lekko tylko sporne i rzeczywiście wymuszone unijnym prawem regulacje. Ponieważ z oświadczeń przedstawicieli MŚ wynika, że dalej to(...)
»