Wszystkie artykuły w kategorii: "Rośliny"

Polecane artykuły:

Wiele do zrobienia(...)

W procesach inwestycyjnych coraz większą rolę odgrywa konieczność ochrony przyrody. Inwestorzy często narzekają na dodatkowe koszty, jakich przysparza im ta kwestia. Jednak dla postępowania zgodnego z zasadami zrównoważonego rozwoju niezbędne jest poszukiwanie kompromisu pomiędzy rozwojem gospodarczym a zachowaniem bioróżnorodności. Między innymi o tych problemach dyskutowano podczas II Ogólnopolskiej Konferencji „Prawo ochrony przyrody a(...)
»