Ochrona drzew w uzdrowiskach, cz. 2.

wydany w Zieleń Miejska – 2010-3
  DRUKUJ

Założenia parkowe przeważnie zaaranżowane są w obszarze zwartej zabudowy. Tak jest również w miejscowościach uzdrowiskowych. Ograniczenia związane z wycinką drzew w parkach – w świetle prawa – nie znajdują zastosowania w odniesieniu do terenów, na których znajdują się ogrody botaniczne.

Trudniejsza sytuacja wystąpi w przypadku ustalania tego, co należy rozumieć jako park. Zgodnie z postanowieniami art. 81 ustawy o ochronie przyrody w przypadku terenów położonych poza obrębem miast i wsi o zwartej zabudowie utworzenie parku następuje w formie uchwały rady gminy po spełnieniu przesłanek określonych w tym przepisie. Rozwiązanie to odnosi się jednak tylko i wyłącznie do obszarów położonych poza obrębem miast i wsi o zwartej zabudowie. Założenia parkowe mają zaś to do siebie, ż [...]
Dostęp do dalszej części artykułu jest płatny

Z prenumeratą cyfrową lub papierową uzyskasz
bezpłatny dostęp do wszystkich treści.

Sprawdź ofertę prenumeraty

Zaloguj się |  Odblokuj kodem  | Prenumerujesz? – otrzymaj dostęp

comments powered by Disqus